Spesialrådgiver innen samhandling- leder for regionalt nettverk for ledere av samhandlingsleger, samhandling og brukermedvirkning

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Spesialrådgiver

­

Arbeidsgiver

Helse Sør-Øst RHF

­

Sted

Hamar

­

Søknadsfrist

11.12.23

Helse Sør-Øst RHF (HSØ-RHF) utlyser en 50 % fast stilling som spesialrådgiver innen samhandling. Stillingen er lagt til avdeling for medisin og helsefag, enhet for samhandling og brukermedvirkning.

Et godt samarbeid mellom sykehus og fastleger har stor betydning for å realisere mål om gode og helhetlige pasientforløp fra «hjem til hjem». Det forventes at den som ansettes har høye ambisjoner om å bidra til bedre «overganger» mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til beste for pasientene. 

De fire helseregionene og legeforeningen har nylig inngått en ny avtale om samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger. Formålet med avtalen er å legge til rette for økt samhandling og koordinering mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Innen Helse Sør-Øst er om lag 50 personer engasjert som samhandlingsleger i dag.

Leder av nettverket for ledere av samhandlingsleger vil få en sentral oppgave i å styrke og videreutvikle samhandlingen mellom sykehusene og kommunal helsetjeneste, særskilt når det gjelder samarbeid mellom sykehus og fastleger.

Arbeidsoppgaver

 • Leder av regionalt nettverk for ledere av samhandlingslegene i helseforetakene (PKO-leder)
 • Rådgiver/saksbehandler for avdelingsdirektør
 • Deltagelse i fagråd og relevante prosesser i RHF-et hvor samhandlingskompetanse og kompetanse innen allmennmedisin er etterspurt
 • Deltagelse i arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet eller andre nasjonale myndigheter

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om kommunal helsetjeneste og spesielt fastlegeordningen
 • Søker bør være spesialist i allmennmedisin og det er ønskelig med erfaring som samhandlingslege
 • Det er en fordel at den som innehar stillingen også er fastlege
 • Erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Analytisk, løsnings- og utviklingsorientert
 • God rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner og ivareta godt samarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne og evne til raskt å sette seg inn i problemstillinger og utvikle beslutningsgrunnlag
 • Engasjert, positiv og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig sterke kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 50

Webcruiter-ID: 4735478566

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført i søkerlisten, jfr. offentlighetsloven §25. Søkere vil bli varslet om dette i forkant.

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 96 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 81 000 medarbeidere. 

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Totalt er vi om lag 200 medarbeidere i RHF-et som sørger for at befolkningen i helseregionen tilbys gode spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold borte fra arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Powered by Labrador CMS