Legespesialist

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen legespesialist

­

Arbeidsgiver

Unicare Røros

­

Sted

Røros

­

Søknadsfrist

15.03.24

Unicare Røros har bygd opp et ettertraktet kreftrehabiliteringstilbud med høy innsøking, også fra andre områder enn Helse Midt-Norge. Unicare Røros er blant de institusjoner som har høyest kompetanse og lengst erfaring nasjonalt med rehabilitering etter kreftsykdom. Tilbudet har vært spesielt rettet mot de som sliter med seneffekter generelt og fatigue spesielt. Stadig flere lever med seneffekter av kreft på grunn av bedre behandling, men trenger hjelp til å tilpasse de endringer i livet dette har medført. Gjennom tverrfaglig rehabilitering ønsker vi å gi våre deltakere kunnskap, råd og behandling slik at de kan få best mulig fysisk og psykisk helse etter sykdom og behandling. 

Til dette arbeidet søker vi en engasjert og faglig oppdatert lege som brenner for rehabilitering. Stillingsprosent vil være fleksibel.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer oppfølging av pasienter både individuelt og i gruppe. Vi legger også til rette for at du skal kunne initiere og delta i fag- og forskningsprosjekter med både interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, eventuelt annen legespesialist med kjennskap til pasientgruppen og kunnskap om kreftbehandling, og som kan dokumentere rehabiliteringskompetanse

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper, en positiv innstilling og evne til fleksibilitet, omstilling og endring i det kliniske arbeidet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  •  En variert arbeidshverdag med stor grad av selvbestemmelse
  • Utviklingsmuligheter i et kompetent tverrfaglig miljø
  • Lønn i henhold til tariff
  • Gratis tilgang til våre treningsfasiliteter
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Stillinger: 1
  • Heltid / Deltid: Deltid
  • Ansettelsesform: Fast
  • Stillingsprosent: 80
  • Startdato: 01.05.2024

 Webcruiter-ID: 4753865656

Rehabiliteringssenteret Unicare Røros ligger i naturskjønne omgivelser i verdensarven Røros. Vi leverer spesialisert rehabilitering innen hjerte/kar-, lunge- og kreftsykdommer, og er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge RHF. Tjenesten utøves etter internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder og resultatmålinger som krever høy rehabiliteringsfaglig kompetanse. Tverrfaglig arbeid, involvering av pasienten i rehabiliteringsprosessen samt strukturert oppfølging etter avsluttet program er viktige ingredienser i vårt arbeid. 

Unicare 

Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse. På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA, dag og heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming samt for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer til kommunehelsetjenesten. Vi arbeider målrettet for at alle våre medarbeidere skal trives på arbeidsplassen og få mulighet til å utvikle seg. Du vil være en del av vårt kompetansehus med 1800 engasjerte, kompetente og respektfulle kolleger. Unicare er en aktiv pådriver i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe systematisk med å tilby helsetjenester, redusere negativ miljøpåvirkning, og vi representerer mangfoldet i samfunnet. Vårt hovedkontor ligger i Oslo ved Helsfyr. Vi har enheter i Halden, Moss/Jeløy, Oslo, Asker sentrum, Rykkinn i Bærum, Hof i Holmestrand, Hole, Hønefoss, Hokksund, Østre og Vestre Toten, Søndre Land/Landåsbygda, Molde, Røros, Hasselvika i Indre Fosen, Trondheim, Stjørdal og Levanger. 

Husk personvern når du søker stilling. Vi ber aldri om Bank ID og lignende sensitive data ved søknader til oss.

Powered by Labrador CMS