100% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Brønnøysund

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

100% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Brønnøysund

­

Arbeidsgiver

Avtalespesialister

­

Sted

Brønnøysund

­

Søknadsfrist

18.08.2024

Brønnøysund er en vakker kystby sør på Helgeland og midt i Norge. Det er hyggelig liten by på en smal halvøy, omgitt av hav og holmer, med koselige spisesteder og levende kystkultur. Byen har direkteavganger med fly til Oslo, Trondheim, Bodø og Sandnessjøen. Det er gode bussforbindelser, også til togstasjon, lokale båtruter og byen anløpes av hurtigruten to ganger i døgnet. Brønnøysund byr på vakker natur med sagnfjellet Torghatten, Vegaøyene og frodige Sømna like i nærheten.

Vi har ledig en 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer. Avtalen er en videreføring av Ronald Nikolaisens avtalehjemmel med oppstart 1.2.2025. Praksisen er i dag lokalisert i Hommelstø, men det er ønskelig at den nye hjemmelsinnehaveren viderefører den i Brønnøysund. Alternativ lokalisering på Sør-Helgeland kan vurderes.

Avtalepraksisen skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Betingelser for overdragelse av hjemmelen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med § 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening.

Avtalepraksisen drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Nord RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jfr. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Arbeidsoppgaver

  • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
  • Samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Helgelandssykehuset og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.
  • Elektronisk pasientadministrativt system (EPJ) og tilkobling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagfeltet øyesykdommer (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» ) 
  • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
  • Bør ha god kjennskap til norsk offentlig helsevesen

Vi tilbyr

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.

Powered by Labrador CMS