Medisinsk rådgiver - lege

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Medisinsk rådgiver - lege

­

Arbeidsgiver

Helse Nord RHF

­

Sted

Tromsø

­

Søknadsfrist

10.03.24

Helse Nord RHF, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Vil du jobbe sammen med oss for å utvikle felles nasjonale metodebøker som et bidrag å redusere uønsket variasjon i helsetjenesten?

Da oppfordrer vi deg til å søke denne nyopprettede faste 80-100 % stillingen i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

For at spesialisthelsetjenesten skal være i stand til å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester er det nødvendig å utvikle felles metodebøker for ulike fagområder som er lett tilgjengelige for sykehusene i hele landet.

Sykehusene har i lengre tid uttrykt behov for å gjøre metodebøker, prosedyrer og brukerveileder lett tilgjengelige, slik at de kan deles på tvers av sykehus. Dette vil kunne bidra til å redusere uønsket variasjon i klinisk praksis i sykehusene, og effektivisere arbeidet med å produsere og vedlikeholde prosedyrer. Som resultat kan man få et betydelig potensial for kvalitetsforbedring. 

SKDE har i 2024 fått i oppdrag å lede arbeidet med å drifte og videreutvikle portalen metodebok.no. Stillingen er ledig fra 1.4.2024. 

Arbeidet organiseres gjennom et samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene i en interregional forvaltningsgruppe og aktuelle fagmiljø er redaktører for utvikling av metodebøkene.

Vi søker en engasjert kollega som skal jobbe sammen med oss for å utvikle metodebok.no videre.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe strategisk med å initiere nye metodebøker
 • Følge opp arbeid med pågående metodebøker
 • Koordinere samarbeidet i den interregionale forvaltningsgruppen for metodebok.no
 • Sørge for god dialog med faglige samarbeidspartnere (Eks. Helsedirektoratet, fagredaksjoner)
 • Sørge for god dialog med tekniske leverandører
 • Medisinskfaglig veiledning og andre faglige oppgaver i SKDE

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Klinisk erfaring, helst spesialistutdanning
 • God kjennskap til norsk helsetjeneste og sykehusdrift
 • Kjennskap til utvikling av prosedyrer og faglige retningslinjer
 • God til å i å bidra aktivt i faglig nettverk
 • Behersker norsk flytende, har gode engelskkunnskaper og er god til å uttrykke deg skriftlig

Personlige egenskaper

 • Glad i å skape gode relasjoner og godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Positiv, nysgjerrig og løsningsorientert
 • Analytisk, systematisk og leveransedyktig
 • Vant til å håndtere flere prosesser samtidig og er robust i situasjoner med korte tidsfrister
 • Vant til å sette i gang og sluttføre oppgaver

Vi legger vekt på personlig egnethet. SKDE leverer tjenester av høy kvalitet til våre oppdragsgivere og vi er avhengige av å ha de beste kollegene med på laget for å kunne innfri forventningene til oss.

Vi tilbyr

 • Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø som er opptatt av kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og selvstendighet
 • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Fleksibel arbeidstid og god balanse mellom arbeid og fritid
 • God mulighet for faglig utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale 

Andre opplysninger:

Det må regnes med noe reisevirksomhet. Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og i SKDE tror vi at et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og funksjonsvariasjoner vil bidra til vekst og verdiskaping. Hos oss kan du være åpen om hvem du er, og hva du har med deg. 

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke regne med å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25 andre ledd.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) arbeider for at alle pasienter i Norge skal få bedre og mer likeverdige helsetjenester. Vi bidrar til bedre kvalitet i helsetjenesten gjennom kvalitetsregistre. Vi lager helseatlas som viser variasjon i bruk av helsetjenester. Vi avdekker årsaker til variasjon gjennom forskning. SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord og har 32 ansatte fordelt på tre seksjoner og en stab. 

For mer informasjon, se www.helseatlas.nowww.kvalitetsregistre.no og www.skde.no

Powered by Labrador CMS