PhD-stipendiat, Revmatologisk avdeling

Ansettelsesform: Stipendiat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

PhD-stipendiat

­

Arbeidsgiver

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

­

Sted

Tromsø

­

Søknadsfrist

01.05.24

Vi søker 100 % PhD-stipendiat i tre år til prosjektet “Spondylarthritis in northern Norway: HLA-B27, symptoms, permanent joint damage, treatment, comorbidity, and work participation in ethnic groups.”

Prosjektet benytter data fra Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) og journaldata. Målet er å fremskaffe kunnskap om livskvalitet, helsetilstand, medisinsk behandling, sykdomsaktivitet, komorbiditet og leddskader hos pasienter med spondyloartritt (SpA) i Nord-Norge, undersøke om det er forskjell mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, og eventuelt å bidra til bedre behandling for samiske pasienter. 

Prosjektet er finansiert med regionale forskningsmidler fra Helse Nord RHF, og er et samarbeid mellom revmatologer ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset Bodø, Helgelandssykehuset Mo i Rana, og forskere ved Institutt for klinisk medisin (IKM), og Institutt for samfunnsmedisin ved UiT, Norges arktiske universitet. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komité, Sakkyndig etisk komité for samisk helseforsking og NorArtritt. 

UNN er et region- og universitetssykehus med over 6000 ansatte blant annet i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard. Sykehuset samarbeider tett med UiT Norges arktiske universitet. Stillingen er knyttet til Revmatologisk seksjon i Nevro- og ortopediklinikken, UNN og forskningsgruppen Revmatologi og Rehabilitering ved IKM, UiT Norges arktiske universitet. 

Revmatologisk seksjon UNN har ansvar for avansert utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Data om pasienter med SpA registreres av behandlende revmatolog i NorArtritt, som drives av Haukeland universitetssjukehus på vegne av Helse Vest RHF. Formålet med registeret er å sikre kvalitet samt enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med kroniske artrittsykdommer, og det pågår omfattende forsknings- og kvalitetsforbedringsarbeid basert på data fra registeret. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektet er en populasjonsbasert registerstudie basert på data fra registrert NorArtritt og journaldata fra revmatologiske seksjoner i Nord-Norge.
 • Det foreligger egen prosjektbeskrivelse. PhD-prosjektet forutsettes gjennomført i henhold til denne.
 • Det forutsettes deltakelse i den obligatoriske opplæringsdelen av UiTs PhD-utdanning.

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets PhD-program, jfr. §6 i PhD-forskriften ved UiT
 • Helsefaglig eller annen relevant utdanning på masternivå. Søkere med medisinsk embetseksamen og/eller erfaring innen revmatologi vil bli foretrukket
 • Erfaring fra analyse av kvantitative data er ønskelig
 • Relevant IT- og grunnleggende statistikk-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Interesse for kvantitativ medisinsk forskning og kvalitetsforbedring
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlige egenskaper og kvalitet/relevans i tidligere masteroppgave vil bli vektlagt
 • Under ellers like vilkår vil kandidater med lokal tilknytning og motivasjon for å arbeide i Nord-Norge kunne bli foretrukket

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • God faglig oppfølgning i et inspirerende forskningsmiljø
 • Stillinger: 1
 • Stillingsprosent: 100
 • Startdato: 01.08.2024

Webcruiter-ID: 4789144437

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Powered by Labrador CMS