Seksjonsleder for somatikk. Helse Nord RHF

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Seksjonsleder for somatikk

­

Arbeidsgiver

Helse Nord RHF

­

Sted

Bodø
­

Søknadsfrist

26.05.2024

Vil du være med på å utvikle spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge?

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet. 

Demografiske endringer, medisinsk og teknologisk utvikling fører til et stadig behov for endringer i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF står nå i et spennende og krevende utviklingsarbeid hvor vi arbeider med å finne gode løsninger for hvordan vi skal organisere våre tjenester på en bærekraftig og mer hensiktsmessig måte for fremtiden. Utviklingsarbeidet har samfunnsmessig betydning lokalt, regionalt og nasjonalt.

Helse Nord RHF ser etter en visjonær, tydelig og inkluderende seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for somatiske fag. Seksjonen er en av fire seksjoner i Helsefagavdelingen. Seksjonsleder inngår i lederteamet i Helsefagavdelingen. I tillegg til tjenesteområdene somatikk har seksjonsleder ansvar for prehospitale tjenester, diagnostiske fag og rehabilitering. Seksjonen har 10 medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF har hovedkontor i Bodø og kontor i Tromsø og Kirkenes.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, lede og utvikle seksjon for somatikk, i samarbeid med fagdirektør
 • Ansvar for tjenesteområdene somatikk, diagnostiske fag, prehospitale tjenester og rehabilitering 
 • Bidra til ivaretakelse av sørge-for-ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsfordeling 
 • Utvikle og følge opp regionale strategier og fagplaner innen somatiske fag 
 • Fremme utvikling av gode helsetjenester med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 
 • Representere Helse Nord på nasjonale arenaer der somatiske helsetjenester, diagnostiske fag, prehospitale tjenester og rehabilitering står på dagsorden 
 • Oppfølging av fagråd og fagnettverk 
 • Personal- og budsjettansvar
 • Bistå i annet arbeid avhengig av erfaring og kvalifikasjoner 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i somatisk fagområde 
 • God kjennskap til og erfaring fra spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Ledererfaring, gjerne med lederutdanning
 • Erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Forskningskompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Er god på å motivere, inspirere og utfordre kolleger og ledere
 • Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet, men samtidig fungere godt i team
 • Du må kunne indentifisere problemer og raskt finne effektive løsninger 
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel

Personlig egnethet vil bli vurdert for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Kontor i nyoppussede, moderne lokaler i Moloveien 16 i Bodø. Vi legger til rette for medarbeidere som ikke har bostedsadresse i Bodø. 
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og vi mener at et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og funksjonsvariasjoner vil bidra til vekst og verdiskaping. Hos oss kan du være åpen om hvem du er og hva du har med deg.

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) sørger for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard har tilgang til gode spesialisthelsetjenester. Vi iverksetter nasjonal helsepolitikk og vi utvikler helsetjenesten basert på verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Ved å planlegge, organisere, styre og samordne spesialisthelsetjenesten, finner vi løsninger som er tilpasset vår landsdel. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i seks helseforetak som er heleid av Helse Nord RHF. I tillegg leverer private leverandører spesialisthelsetjenesten i regionen, i henhold til avtale med Helse Nord RHF.

Det er til sammen 19 000 ansatte i de seks helseforetakene i regionen. I Helse Nord RHF er vi ca. 130 ansatte med hovedadministrasjon i Bodø. Vår visjon er "Sammen om helse i nord". 

Webcruiter-ID: 4802807104

Powered by Labrador CMS