Vil du være toppleder for verdens nordligste universitetssykehus?

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Administrerende direktør

­

Arbeidsgiver

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

­

Sted

Tromsø

­

Søknadsfrist

07.04.24

Vi søker en samlende og tydelig toppleder til en av landets viktigste samfunnsinstitusjoner, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Vår nye direktør skal gjennom aktivt og modig lederskap for 8.000 medarbeidere bidra til å skape trygghet for folket i nord. Det er en forutsetning at den nye lederen har et lengre perspektiv på jobben for å kunne utvikle universitets- og regionsykehuset til fortsatt å være en helsefaglig spydspiss i nord.

Spesialisthelsetjenestens betydning for befolkningen, og sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, krever gode evner til dialog og kommunikasjon med pasientorganisasjoner, kommuner og andre samfunnssektorer.

UNN har også et stadig viktigere samfunnsoppdrag i form av beredskap, og vi samarbeider nært med de andre nødetatene. En endret globale situasjon fører til at sikkerhet og beredskap må prioriteres høyt.

Vi har høye ambisjoner for pasientbehandling, forskning, innovasjon og utdanning. Organisasjonen er i omstilling, og du må evne å bygge gode relasjoner til ledere og ansatte. God drift som gir tilgjengelige tjenester for pasienter innenfor økonomiske rammer med nytenkning og kontinuerlig forbedring i verktøykassa er avgjørende for å lykkes.

Vi jobber systematisk for å bli et enda bedre sykehus for den samiske befolkningen.

UNN skal preges av kvalitet, trygghet respekt og lagspill - Vil du forsterke laget vårt?

Vi søker deg som har

 • ønske om å videreutvikle sykehuset som et sterkt universitetssykehus med regionsfunksjoner
 • stor motivasjon for samfunnsoppdraget
 • evne til å kommunisere tydelig og omsette strategier til handling
 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra, og innsikt i, ledelse av kompetanseorganisasjoner
 • evne til strategisk helhetstenking
 • lyst til å bygge kultur for samhandling
 • evne til å inspirere organisasjonen til faglig utvikling og motivere til endring

og som er opptatt av

 • å forstå samfunnsoppdraget
 • å se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i sammenheng
 • å bygge gode relasjoner både internt og eksternt
 • å balansere økonomisk og organisatorisk forståelse med faglig innsikt
 • å sikre gode prosesser i nødvendige omstillinger
 • å bygge gode samhandlingsarenaer for faglig utvikling på tvers av fagmiljø og lokalisering
 • ambisjoner for UNN som landsdelens eneste universitetssykehus i et langsiktig perspektiv

Ta gjerne en uformell og konfidensiell kontakt med oss.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Powered by Labrador CMS