Klinisk professor og leder i nefrologi

Ansettelsesform: Fast/kombinert

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Klinisk professor og leder i nefrologi

­

Arbeidsgiver

Aarhus Universitet

­

Sted

Aarhus

­

Søknadsfrist

14.04.24

Institutt for klinisk medisin ved Helsefakultetet ved Aarhus Universitet inviterer til stilling som klinisk professor og rektor innen nyremedisin fra 1. september 2024 eller så snart som mulig deretter. Stillingen er en kombinert stilling ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetssykehus og er en fast fulltidsstilling.

Om Institutt for klinisk medisin

Som klinisk professor og styreleder ved Institutt for klinisk medisin vil du være en del av det som er en av de største helsevitenskapelige forskningsavdelingene i Danmark. Vår kliniske forskning dekker alle medisinske spesialiteter og foregår i nært samarbeid med universitetssykehuset og regionsykehusene i Region Midtjylland. Institutt for klinisk medisin har omtrent 30 000 kvadratmeter med moderne forskningsfasiliteter for eksperimentell kirurgi og medisin, dyrefasiliteter og avanserte skannere er tilgjengelig. Avdelingen har overordnet ansvar for mastergradsprogrammene i medisin og i molekylær medisin. Ved avdelingen er vi ca. 425 vitenskapelig ansatte og like mange ph.d.-studenter som samarbeider på tvers av disipliner. Som klinisk professor og styreleder vil du jobbe på Aarhus Universitetssykehus i Region Midtjylland. Du kan lese mer om instituttet her og om fakultetet her .

Om avdeling for nyremedisin

Avdeling for nyremedisin sysselsetter 31 leger hvorav 15 er spesialister i nefrologi og dekker alle vesentlige subspesialiteter. Personalet inkluderer 4 kliniske professorer (inkludert styrelederen), og 7 assosierte professorer (en er sykepleier og en er biolog) og i tillegg fire adjungerte professorer (tre internasjonale). Instituttet har et omfattende internasjonalt samarbeid og liker å jobbe med andre spesialiteter og disipliner, inkludert grunnleggende vitenskap, og publiserer ca. 45 vitenskapelige artikler i internasjonale medisinske og spesialiserte tidsskrifter hvert år. Forskningsaktiviteten dekker alle områder med relevante forskningsideer inkludert transplantasjon og hypertensjon. 

Instituttet engasjerer seg i kliniske så vel som parakliniske samarbeid og dekker detaljerte grunnleggende forskningsmetodikker, eksperimentelle dyremodeller og helsetjenester samt organisatoriske og epidemiologiske forskningsbidrag. Avdelingen har et veletablert opplæringsprogram for kommende unge forskere og et velutstyrt forskningslaboratorium med forskningssykepleiere, bioteknikere og en forskningssekretær/personlig assistent for rektor. Forskningen anses som kjerneelementet i vedlikehold og utvikling av avdelingens kliniske funksjoner.

Dine jobbansvar

Som klinisk professor og leder innen nefrologi vil du sammen med overlege nefrolog og oversykepleier utgjøre avdelingsledelsen med ansvar for klinisk utvikling. Teammedlemmene har likt og delt ansvar og beslutningsinnflytelse for alle aspekter ved å lede avdelingen, og bruker hver sin faglige kompetanse. 

Du vil ha ansvar for vedlikehold og utvikling av instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, og du vil bidra til implementering av fakultetets overordnede forskningsstrategi. Det forventes at du bidrar – både selvstendig og i samarbeid med andre – til utvikling av instituttet ved å lede forskning av høy internasjonal kvalitet og bidra til å sikre høy faglig og didaktisk standard i undervisningen. Med dine utmerkede samarbeidsevner og et bredt akademisk nettverk bidrar du til den faglige utviklingen ved Aarhus Universitet og til universitetets profil både nasjonalt og internasjonalt. 

Som klinisk professor og styreleder innen nyremedisin har du det overordnede ansvaret for den pregraduate teoretiske og praktiske utdanningen i nefrologi i hele Region Midt-Danmark. Det forventes at du deltar og leder alle aspekter ved å gi en toppmoderne pre-graduate utdanning som forelesninger, utvikle læringsmål, organisere eksamen og klinisk opplæring. Jobben din er detaljert beskrevet og regulert av " Avtalen om kliniske professorer " mellom Aarhus Universitet og Region Midtjylland. 

Dine hovedoppgaver vil bestå av:

 • Forskning av høy internasjonal kvalitet, inkludert publisering i internasjonale topptidsskrifter og formidling av forskningen din i nasjonale og internasjonale akademiske nettverk.
 • Aktiv deltakelse i og likeverdig bidrag til avdelingslederteamet.
 • Å bidra til eksternt forskningsnettverk og finansiering.
 • Vurdering og komitéarbeid ved Aarhus Universitet.
 • Forskningsbasert samarbeid med private og offentlige interessenter samt forskningsbasert rådgivning.
 • Formidling av forskningen din til omverdenen.
 • Evne til å påvirke regionale og statlige reguleringsmyndigheter.
 • Teknikk-, teknologi- og infrastrukturutvikling i et medisinsk felt med raskt økende saksmengde.
 • Videreutvikling av den mangfoldige forskningsvirksomheten ved instituttet. Avdelingens suksess bør være drivkraften i stedet for enkeltindividers suksess.
 • Ledelse for undervisning av medisinstudenter.
 • Drivkraften for utviklingen av nyremedisin i Region Midt-Danmark, nasjonalt og internasjonalt.
 • Sikre utvikling av spesialiteten gjennom rekruttering og talentledelse.

Under ansettelsesforholdet ditt ved Aarhus Universitet vil du rapportere til avdelingsleder Jørgen Frøkiær og ved Aarhus Universitetssykehus til sykehussjefen. 

Utnevnelse som klinisk professor og styreleder krever samtidig ansettelse som sjefskonsulent ved Aarhus Universitetssykehus avdeling for nyremedisin. Vennligst søk stillingen som sjefskonsulent ved Aarhus Universitetssykehus avdeling for nyremedisin her Ledende overlægestilling knyttet til lærestolsprofessorat på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital (midtjob.dk) . Dette gjelder også dersom du allerede har en stilling ved denne avdelingen.

Dine kompetanser

Du har etablert deg som en fremtredende klinisk forsker og i forkant av klinisk utvikling innen nefrologi, og du besitter solide leder-, forsknings- og undervisningskvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. Du har bevist evne til å initiere og utvikle måter å forbedre og utvide forskningen innenfor alle felt av spesialiteten på, som kan brukes ved alle sykehus i Midtjylland-regionen inkludert det høyt spesialiserte Aarhus Universitetssykehus med tverrfaglig tilnærming der du er i stand til å være en respektert leder. Du har solid erfaring som hovedveileder for ph.d.-studenter og vist sterke evner til karriereutvikling for kolleger på alle akademiske nivåer fra junior til senior. Du har brede regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerskap og stor erfaring med forskningssamarbeid med private og offentlige interessenter. Du har også dokumentert evne til å tiltrekke ekstern finansiering.

Du er klar til å ta medansvar, sammen med dine medledere i instituttledelsen, for instituttets forskning og utdanning på høyeste internasjonale nivå og for å sikre at vi opprettholder et godt arbeidsmiljø. Du involverer deg naturligvis i tverrfaglig samarbeid på institutt-, fakultets- og universitetsnivå så vel som nasjonalt og internasjonalt. 

Vi forventer at du behersker engelsk muntlig og skriftlig. Internasjonale søkere forventes å lære dansk, og Aarhus Universitet arrangerer danskundervisning. Talespråket er dansk.

Som person er du en hjelpsom, innovativ og motiverende leder som inspirerer andre forskere og bygger tillitsfulle relasjoner til studenter, kolleger og samarbeidspartnere. Som foreleser formidler du den nyeste og relevante kunnskapen på en engasjert, tydelig og forståelig måte. Som veileder er du kompetent, inspirerende, støttende og ansvarsbevisst. 

Som leder verdsetter du en tydelig og involverende lederstil. På grunn av din sentrale posisjon i ledelse av alle aspekter av avdelingslivet forventes du å ha eller tilegne deg et relevant nivå av administrasjons- og samarbeidsevner. Vi forventer tilegnelse av innsikt i dansk kultur.

For å bli vurdert som kvalifisert for en klinisk professorstilling må du oppfylle disse faglige kriteriene .

Spørsmål om stillingen

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med instituttleder Jørgen Frøkiær tlf.: +45 20234527. 

Ditt arbeidssted vil være Institutt for nyremedisin, Palle Juul-Jensens Boulevard 3, 8200 Aarhus N, Danmark.

Ansettelsesvilkår

Applikasjon

Søknaden din må inneholde følgende:

 • Motivert søknad
 • Curriculum Vitae
 • Diplom
 • Mal for søker - professor
 • En liste over publikasjoner
 • En undervisningsmappe. Vi viser til Veiledning om bruk av undervisningsmapper
 • De ti publikasjonene som er oppgitt som de viktigste i 'Mal for søker - professor' skal leveres
 • Forskningsplan, som er en del av 'Mal til søker - professor' kan lastes opp separat (valgfritt)
 • Medforfatteruttalelser kan lastes opp (valgfritt)
 • Referanser/anbefalinger kan lastes opp separat i e-rekrutteringssystem (valgfritt)

Vi viser til fakultetets Retningslinjer for søkere . 

Aarhus Universitets ambisjon er å være en attraktiv og inspirerende arbeidsplass for alle og å fremme en kultur der hver enkelt har muligheter til å trives, oppnå og utvikle seg. Vi ser på likhet og mangfold som eiendeler, og ønsker alle søkere velkommen.

Referansebrev

Dersom du ønsker at en referent skal laste opp et referansebrev på dine vegne, vennligst oppgi referentens kontaktinformasjon når du sender inn søknaden din. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør en avtale med vedkommende før du legger inn referentens kontaktinformasjon, og at du sørger for at referenten har nok tid til å skrive henvisningsbrevet innen søknadsfristen. Dessverre er det ikke mulig å sikre at referansebrev mottatt etter søknadsfristen vil bli tatt i betraktning.

Internasjonal søker?

Aarhus Universitet tilbyr et bredt utvalg av tjenester for internasjonale forskere og medfølgende familier, inkludert flyttetjenester og karriereveiledning til expat-partnere. Finn mer informasjon om å komme inn og jobbe i Danmark her . 

Søknaden skal sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan nås under stillingsannonsen på Aarhus Universitets hjemmeside.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et akademisk mangfoldig og forskningsintensivt universitet med et sterkt engasjement for forskning og utdanning av høy kvalitet og samfunnsutvikling nasjonalt og globalt. Universitetet tilbyr et inspirerende forsknings- og undervisningsmiljø til sine 38 000 studenter (FTE) og 8 300 ansatte, og har en årlig omsetning på 935 millioner euro. Lær mer på www.international.au.dk/

Powered by Labrador CMS