Avdelingsoverlege/overlege immunologi og transfusjonsmedisin, Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Avdelingsoverlege/overlege immunologi og transfusjonsmedisin

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet HF

­

Sted

Lillehammer

­

Søknadsfrist

10.05.24

Sykehuset Innlandet har et befolkningsgrunnlag på ca. 400 000. Hovedsenteret for laboratoriemedisin i Sykehuset Innlandet er lagt til Lillehammer.

Som lege ved blodbanken har man medisinskfaglig ansvar for blodbankene ved seksjonene Hamar, Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Tynset samt fagområdet immunologi som er lokalisert til Lillehammer. Kontorsted fortrinnsvis Lillehammer - delte løsninger kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må regnes med. Planleggingen av et hoved sykehus (Mjøssykehuset) på Moelv er i gang. Avdelingen ledes av avdelingssjef i samarbeid med avdelingsoverlegene innen immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi.

Immunologi og transfusjonsmedisin:

Vi søker en spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Vedkommende må kunne delta i undervisning og veiledning av LIS-leger. 

Fordypning og forskning er en naturlig del av faget - som er under stadig utvikling. Vi har et tett samarbeid med Avdeling for forskning og innovasjon. I Divisjon medisinsk service har man et nytt satsingsområde med molekylærbiologisk diagnostikk hvor analyser fra immunologi og transfusjonsmedisin også ønskes inn.

Samarbeidet med de kliniske avdelingene i Sykehuset Innlandet HF prioriteres og ønskes utviklet. Avdelingsoverlege/ overlege skal understøtte avdelingssjef sitt ansvar i å sikre forsvarlig drift av avdelingen, innenfor dette gis det fleksibilitet i prioriteringer av spesielle interesseområder innen legegruppen. Avdelingen har to overlegehjemler i spesialistområdet immunologi og transfusjonsmedisin. 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ledig stilling for overlege i 100% fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Rutineoppgaver knyttet til avdelingens drift
 • Avdelingsoverlege koordinerer oppgaver og prioriteringer for legegruppen
 • Tilgjengelighet ift. spørsmål fra klinikk og ansatte i avdelingen knyttet til både tolking av immunologiske analyser samt problemstillinger knyttet til blodgivere og transfusjoner
 • Undervisning og veiledning av LIS spesielt og andre ansatte i avdelingen og i klinikk generelt
 • Delta i fagråd og utvalg i avdelingen og knyttet opp mot klinikk

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Høy arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten, motivasjon for å utvikle egen kompetanse
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Fleksibel arbeidstidsordning etter avtale
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4753109022

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å komme frem på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.

Powered by Labrador CMS