Avdelingssjef - ortopedisk avdeling

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Avdelingssjef 

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Østfold HF

­

Sted

Grålum

­

Søknadsfrist

22.11.23

Vi søker etter en motiverende og tydelig avdelingssjef som sammen med øvrige ledere og medarbeidere skal sikre en fremtidsrettet utvikling av ortopedisk avdeling.

Som avdelingssjef har du et overordnet ansvar for drift, fag, kvalitet, personal og økonomi. Vi ønsker at du har ledererfaring, og har en sterk motivasjon for og erfaring med kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid på tvers av alle yrkesgrupper.

Ortopedisk avdeling er en stor avdeling og dekker det ortopediske behandlingstilbudet til befolkningen i Østfold og Vestby med opptaksområde på rundt 324.000 innbyggere. Vi behandler all akutt ortopedi bortsett fra bekkenfrakturer og ryggfrakturer. Avdelingen har tilbud innen alle fagområder i ortopedien bortsett fra cancerkirurgi. Avdelingen er seksjonert i fem fagseksjoner: seksjon for traumatologi, seksjon protesekirurgi - ryggkirurgi, seksjon for fot, barn og infeksjon, seksjon for artroskopi, samt seksjon for håndkirurgi.

Avdelingen har drift ved både Kalens og i Moss, med akutt drift på Kalnes og elektiv drift i Moss. På Kalnes opererer vi på tre operasjonsstuer daglig, der vi i all hovedsak opererer akutt ortopedi. I Moss opererer vi elektive inneliggende pasienter på to operasjonsstuer og dagkirurgiske operasjoner på ca. tre operasjonsstuer daglig. Vi opererer i tillegg enklere kirurgi på egne operasjonsstuer på poliklinikkene våre både på Kalnes og i Moss.

Avdelingen har to døgnområder, to poliklinikker, og består av 10 enheter med tilhørende seksjonsoverleger og seksjonsledere. Lederne inngår i din ledergruppe og rapporterer direkte til deg. Som avdelingssjef har du rådgiverstøtte i egen stab, og kan søke støtte fra klinikkstab, dedikert rådgiver fra HR og økonomiavdelingen, samt øvrig rådgiverbistand fra ulike avdelinger som juridisk, kvalitet m.fl. Som avdelingssjef er du en del av klinikksjefens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef i klinikk for kirurgi.

Avdelingen har i 2024 en budsjettramme på 248,7 millioner og 179,5 årsverk.

Ortopedisk avdeling har stor forskningsaktivitet.

Det planlegges 1. gangs intervjuer mandag 27. november 2023.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen, samt ansvar for avdelingens totale drift, kvalitet, personell og budsjett
 • Sikre forsvarlig pasientbehandling, pasientlogistikk og arbeidsmiljø
 • Sikre god samhandling og samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Sikre en fremtidsrettet utvikling i avdelingen i tråd med sykehusets planer og strategier
 • Samarbeide med og videreutvikle eget lederteam
 • Samarbeide nært med øvrig klinikkledelse og bidra til godt teamarbeid i klinikkledelsen
 • Bidra til at sykehusets og klinikkens mål nås og at strategier gjennomføres

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Utdanning innen helsefaglig område fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig
 • Ønskelig med erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Budsjett og økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse
 • Gode kommunikasjons- samarbeidsevner
 • Er endringsvillig, nytenkende og initiativrik
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å tenke helhetlig og finne løsninger sammen med andre
 • Er strukturert og handlekraftig, og har evne til å arbeide strategisk
 • God gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling i et moderne sykehus
 • Muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling
 • Faglig sterk organisasjon
 • Stor mulighet for utvikling av ditt lederskap gjennom erfaring og gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, ca. 50 minutter fra Oslo
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4729478898

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. 

Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Powered by Labrador CMS