Direktør Statens helsetilsyn

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Direktør

­

Arbeidsgiver

Statens helsetilsyn

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

14.12.23

Om Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig organ under Helse- og omsorgsdepartementet. Helsetilsynet har det overordnede ansvaret for faglig tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, barnevern og sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Statsforvalterne har en sentral rolle i gjennomføringen av tilsynene på vegne av Helsetilsynet. Helsetilsynet har om lag 130 tilsatte og har et sterkt og aktivt fagmiljø med medisinsk- og helsefaglig, sosialfaglig, barnevernfaglig, samfunnsfaglig og juridisk kompetanse.

Om stillingen

Helse- og omsorgsdepartementet skal ansette ny direktør i Statens helsetilsyn. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse etter ny utlysning.

Statens helsetilsyn skal gjennom tilsyn bidra til å styrke kvaliteten og sikkerheten i tjenestene, samt bidra til at befolkningens tillit til tjenestene og helsepersonell i tjenestene opprettholdes. Helsetilsynet må videreutvikle både metoder og effektivitet i tilsynsarbeidet. Erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende må brukes aktivt i arbeidet. Det er viktig at funn og vurderinger fra tilsyn gjøres tilgjengelige, både for brukerne av tjenestene, befolkningen generelt, for tjenesteleverandørene og for oppdragsgiver. Videre er det viktig at funn og vurderinger fra tilsyn tilrettelegger for læring og kontinuerlig forbedring av tjenestene.

Vi søker en strategisk sterk, engasjert og ambisiøs direktør som vil lede og videreutvikle Helsetilsynet. Kvalitativt gode og relevante tilsyn skal bidra til enda bedre tjenester i helse- og omsorgssektoren, barnevernet og i arbeids- og velferdsforvaltningen i fremtiden. Videreutviklingen av Helsetilsynet må hensynta samfunnsutviklingen og de utfordringer som tjenestene står overfor. Ny direktør må trives i dialog med tjenestene og som Statens helsetilsyns representant overfor samarbeidspartnere i offentlig forvalting og i forskings- og fagmiljø.

Oppgaven som direktør i Statens helsetilsyn er utfordrende og god kunnskap om fagområdene i Helsetilsynet og innsikt i samfunnsoppdraget vektlegges. Vi ser etter en tydelig og trygg leder som har gjennomføringskraft og som har ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet. Aktuelle kandidater er strategisk orientert, men evner også å sette seg inn i krevende enkeltsaker. Det er viktig med god innsikt i og forståelse for statlig forvaltning og styring. Erfaring med å lede endrings- og utviklingsprosesser er en stor fordel.

Ny direktør må være resultatorientert, ha høy faglig autoritet, god rolleforståelse og høy personlig integritet. Vi ser etter kandidater som har bred samfunnsmessig orientering og er god på å bygge relasjoner og samarbeide med myndigheter, sektoren og brukerorganisasjoner. Direktøren må evne å framstå med stor troverdighet i kommunikasjon rundt temaer som berører Helsetilsynets samfunnsoppdrag.

Krav til kvalifikasjoner:

  • medisinsk embetseksamen eller annen relevant høyere utdanning
  • erfaring som leder fra større offentlig og / eller privat virksomhet
  • god forståelse for statlig forvaltning og styring
  • god innsikt i politiske prosesser
  • kunnskap om oppbyggingen av helse- og omsorgssektoren og fagområdene Statens helsetilsyn ivaretar
  • kjennskap til og interesse for rettssikkerhet, pasient- og brukersikkerhet, statlige tilsyn og de tjenestene som Statens helsetilsyn fører tilsyn med
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • erfaring med mediekontakt og formidlingsarbeid
  • erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Aktuell kandidat må være norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres på nivå STRENGT HEMMELIG.

Offentlig søkerliste og kontakt

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263 / e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no. Om ønskelig kan også Helse- og omsorgsdepartementet ved departementsråd Cathrine M. Lofthus, tlf. 22 24 84 07 eller ekspedisjonssjef Marianne Skjerven-Martinsen, tlf. 913 84 968 kontaktes.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Powered by Labrador CMS