Divisjonsdirektør - Spesialisthelsetjenester

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Divisjonsdirektør

­

Arbeidsgiver

Helsedirektoratet

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

26.02.24

Bli kjent med HELSEDIREKTORATET

Vil du være med å forme fremtidens helsevesen? Vi søker divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester!

Vi søker en divisjonsdirektør som skal styrke Helsedirektoratets arbeid med å understøtte utviklingen i spesialisthelsetjenesten og bidra til god samhandling med kommunale helse- og omsorgtjenester. Ansvaret for å styrke det internasjonale helsearbeidet og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet på tvers i organisasjonen ligger også i divisjonen. Du vil sitte i direktoratets ledergruppe og rapportere til helsedirektøren. Stillingen er fast.

Rolle og ansvar:

Divisjon spesialisthelsetjenester har et særskilt ansvar for oppdrag fra departementet på fagområder i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet krever god dialog med spesialisthelsetjenesten, samarbeidende helse- og omsorgstjenester, helsepersonell, pasient- og brukerorganisasjoner, og departement. Det er også viktig å bidra til godt samarbeid med internasjonale aktører knyttet til helse og omsorg.

Divisjonen skal jobbe for å understøtte legemiddelpolitiske mål og følge opp legemiddelområdet, inkludert legemiddelberedskap, samt bioteknologi, genteknologi og persontilpasset medisin. Arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid vil være et sentralt ansvarsområde i divisjonen.

Arbeidsoppgaver

Du må kunne lede divisjonen både strategisk, operativt og faglig, og samtidig ha personalansvar for andre ledere. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sikre at divisjonens arbeid, prioriteringer og beslutninger er forankret i virksomhetens strategi og verdier
 • legge realistiske planer, måle resultater, levere på tid og holde budsjett
 • involvere aktivt og gi konstruktive tilbakemeldinger til lederkolleger og medarbeidere
 • informere, forklare mening og hensikt
 • utvikle kompetanse på områder som ligger innenfor din organisatoriske enhet
 • ha overordnet fagansvar for kompetanse og oppgavene som ligger innenfor din organisatoriske enhet
 • ha overordnet ansvar for at det aktivt jobbes med arbeidsmiljø i divisjonen
 • lede og videreutvikle en ledergruppe i divisjonen
 • personalledelse for avdelingsdirektørene i divisjonen

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker en god og trygg leder som har faglig autoritet og personlig integritet. For å lykkes som vår nye divisjonsdirektør må du ha:

 • Medisinskfaglig utdanning, eller høyere helsefaglig utdanning. Det er ønskelig med erfaring fra forskning
 • solid ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet med personal-, resultat- og budsjettansvar. Erfaring som leder for ledere er ønskelig
 • relevant arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • god innsikt i helseforvaltning, og bred samfunnsmessig orientering
 • god kompetanse om og erfaring innen administrasjon og økonomistyring
 • evne til å formidle klart og godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • god digital kompetanse

Det er et krav at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres for "HEMMELIG" og "NATO SECRET".

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen, er det avgjørende at du har evne til å samarbeide og bygge goderelasjoner på tvers av ulike fagmiljøer, spesielt med sentrale miljø i spesialisthelsetjenesten. Du tenker strategisk og er analytisk. Du utvikler divisjonens ansvarsområder med god gjennomføringsevne.

Det blir lagt særlig vekt på god rolleforståelse, personlig egnethet og den totale sammensetningen av ledergruppen.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med muligheter til å være med å videreutvikle et viktig ansvarsområde i organisasjonen
 • Lønn som divisjonsdirektør (stillingskode 1062) i lønnsspennet 1 300 000 – 1 450 000
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moderne og gode lokaler som ligger på Storo i Oslo
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4759475093

Stillingen som divisjonsdirektør er definert som en "ledende stilling" etter arbeidsmiljøloven §10-12 som gir unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og raust miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens helseløsninger.

Har du noen spørsmål om stillingen? 

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med HR ved Aleksander Garmann Gullaksen eller lederstøtte Elin Oda Pfister for helsedirektøren.

Fram til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt. Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste. I samsvar med offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Mangfold i Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Medarbeiderne hos oss skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

Søk elektronisk 

Registrer søknaden din elektronisk innen søknadsfristen. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker.

Om arbeidsgiveren

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Fra 01.01.2024 etableres det nye Helsedirektoratet, i tråd med ny organisering av den sentrale helseforvaltningen. Visjonen for Det nye Helsedirektoratet er God helse – gode liv. Vi skal jobbe for å fremme helse og mestring og være pådrivere for sammenhengende og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Vi skal også samordne Helse-Norge om en felles retning for digitalisering. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har kontorer i Oslo, Trondheim og Ålesund.

Powered by Labrador CMS