Doktorgradsstipendiat

Ansettelsesform: Engasjement

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Doktorgradsstipendiat

­

Arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus HF

­

Sted

Nordbyhagen

Søknadsfrist

31.03.24

Helsetjenesteforskning avd, Akershus universitetssykehus HF

Doktorgradsstipendiat i prosjekt om kliniske helseprioriteringer (CLINPRI) ved HØKH (Avdeling for helsetjenesteforskning), Forsknings- og innovasjonsdivisjonen, Akershus universitetssykehus HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning, ved Akershus universitetssykehus HF er et ledende miljø innen helsetjenesteforskning. Miljøet er tverrfaglig med høy aktivitet og forskningen har både kvantitativ og kvalitativ innretning. Vi lyser nå ut én stilling som doktorgradsstipendiat. 

Stillingen er tilknyttet det HSØ-finansierte prosjektet «Prioriteringer i klinikken» (Clinical priority setting – CLINPRI). Prosjektet skal benytte både kvalitativ og kvantitativ metodikk for å studere helsepersonells oppfatninger om hva det vil si å gjøre «kliniske prioriteringer». Den rette kandidaten vil få rik anledning til å være med på å utforme problemstillinger og forskningsspørsmål innenfor prosjektets formål. 

Stipendiatstillingen er 3-årig og finansiert gjennom Helse Sør-Øst (prosjektnummer 2024030).

CLINPRI-stipendiaten få anledning til å arbeide sammen med forskergruppen i det NFR-finansierte prosjektet «Alvorlighet og helseprioriteringer» (Severity and priority setting in health care – SEVPRI) og SEVPRIs nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere samt forskergruppen i det samarbeidende prosjektet «JUST Severity» ved Linköping Universitet.

Prosjektansvarlig for CLINPRI (og SEVPRI) er seniorforsker Mathias Barra (HØKH, Ahus). Førsteamanuensis og leder ved Senter for medisinsk etikk (UiO) Morten Magelssen skal være biveileder for stipendiaten. CLINPRI er vurdert av REK sør-øst A (725394) som tilrår at videre forsknings- og personvernetisk vurdering kan gjøres av Personvernombudet ved Akershus Universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i praktisk planlegging og gjennomføring av forskningsprosjektet.
 • Samle inn kvalitative og kvantitative data.
 • Analysere og tolke data samt publisere de vitenskapelige artiklene som skal inngå i avhandlingen.
 • Delta og presentere resultatene ved nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser, og bidra til spredning av resultatene på andre relevante arenaer.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidater med mastergrad eller profesjonsstudium, fortrinnsvis bakgrunn fra medisin eller andre helsefag. Søker fra annet relevant fagområde (økonomi, sosiologi, filosofi) og som oppfyller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet på Universitetet i Oslo kan også være aktuelle. Svært gode norskkunnskaper er en forutsetning da prosjektet involverer kvalitative analyser av norsk kildemateriale.

Personlige egenskaper

 • Søkere med erfaring fra både kvalitative og kvantitative metoder vil ha et fortrinn
 • Søkere med erfaring som helsepersonell vil ha et fortrinn
 • Erfaring med statistisk programvare (R, SPSS, STATA, MATLAB)
 • Erfaring med kvalitativ metodikk (fokusgruppeintervjuer, Q-metodologi)
 • Initiativ og evne til selvstendig arbeid.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner og erfaring fra tverrfaglig forskning: personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig og kompetent forskningsmiljø.
 • Utstrakt samarbeid med andre forskningsmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonal.
 • Opplæring og tett samarbeid med veileder og andre prosjektmedarbeidere.
 • Gode muligheter for forskningsopphold i utlandet.
 • Et prosjekt med utstrakt og tett samarbeid med ulike aktører innen helsetjenesteforvaltning, forskning og politikk.
 • Mulighet til å skaffe viktig kunnskap som kan påvirke og informere fremtidige helseprioriteringer i Norge.
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Engasjement
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4766484549

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, bibliotek, statistikk, kliniske studier, biobank, personvern og innovasjon. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium (EpiGen). 

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Powered by Labrador CMS