Ekspedisjonssjef

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Ekspedisjonssjef

­

Arbeidsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

15.09.2024

Helse- og omsorgsdepartementet søker ekspedisjonssjef til ny avdeling med ansvar for eier- og myndighetsstyring av spesialisthelsetjenesten. 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å samle ansvaret for eier- og myndighetsstyring av spesialisthelsetjenesten i én avdeling. Avdelingen vil ha hovedansvar for statens politikk knyttet spesialisthelsetjenesten, herunder eierstyring og oppfølging av de regionale helseforetakene, økonomiske rammebetingelser og finansieringsordninger, faglig utvikling og tjenesteutvikling (innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling), forskning, innovasjon og kompetanse (inkludert stabil tilgang til helsepersonell). Videre inngår også statens politikk knyttet til legemidler og medisinsk utstyr, samt det koordinerende ansvaret for departementets arbeid med blant annet samhandling, forskning og helsepersonell. 

Det er avgjørende å legge til rette for en bærekraftig utvikling av den offentlige spesialisthelsetjenesten sett i lys av den demografiske og medisinsk-teknologiske utviklingen, samt økende mangel på helsepersonell. Dette tilsier behov for prioritering, omstilling, innovasjon, tjenesteutvikling og økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Den nye avdelingen vil være helt sentral i dette arbeidet og således ha et stort ansvar for en viktig bærebjelke i velferdsstaten. 

Helse- og omsorgsdepartementet har om lag 240 ansatte, som vil være fordelt på 7 avdelinger og kommunikasjonsenheten. Den nye avdelingen vil ha om lag 55 ansatte.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere akademisk utdanning på minst mastergradsnivå
 • Bred ledererfaring med gode resultater både på virksomhetsnivå og personalmessig
 • Innsikt i og forståelse for politiske prosesser og erfaring med å bidra til politisk gjennomslag
 • Erfaring fra departementsarbeid og forståelse for statlig forvaltning og styring
 • God rolleforståelse
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten og helseforetaksmodellen er ønskelig
 • Erfaring med å løse oppgaver på tvers av sektorer
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må være norsk statsb orger og kunne sikkerhetsklareres på nivå STRENGT HEMMELIG.

Ekspedisjonssjefen vi leter etter:

 • Er strategisk og analytisk orientert
 • Har god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Er nyskapende, resultat- og utviklingsorientert
 • Har gode samarbeidsevner og er samlende
 • Evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere
 • Er en raus og omgjengelig person.

Som ekspedisjonssjef for ny, sammenslått avdeling vil du få ansvar for å lede og utvikle avdelingen. Ekspedisjonssjefen skal sikre at avdelingen opprettholder høy faglig kvalitet og bidrar til en fremtidsrettet, bærekraftig og kvalitetsmessig god spesialisthelsetjeneste. Oppgaven som ekspedisjonssjef er utfordrende og kompleks, og innebærer mulighet til å være med og utvikle politikken innen både avdelingens og departementets ansvarsområde. Personlig egnethet vektlegges.

Ekspedisjonssjefen deltar i departementets toppledelse og rapporterer til departementsråden.

Vi tilbyr:

 • En attraktiv mulighet til å forme og bygge en ny avdeling med et stort kontrollspenn
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver av stor samfunnsmessig betydning
 • Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem
 • Faglig dyktig og spennende arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger
 • Gode velferdsordninger

Vil du vite mer

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, mobil 920 85 397/Ingunn Lian, mobil 992 52 475, eller departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Cathrine M. Lofthus, tel. 22 24 84 07. 

Slik søker du

Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 15. september 2024. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, inkludert digitalisering og helserett. Videre har departementet ansvar for eierskapsforvaltning av underliggende foretak, helseberedskapen og internasjonale helsesamarbeid.

Webcruiter-ID: 4833029702

Powered by Labrador CMS