Er du lege med interesse for akuttmedisinske helsetjenester, ledelse og samhandling? Vi søker avdelingssjef for AMK

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Avdelingssjef

­

Arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF

­

Sted

Tønsberg

­

Søknadsfrist

09.06.2024

Hva slags person ser vi etter:
Vi søker etter en dyktig leder med legekompetanse som kan lede AMK-avdelingen for Sykehuset Telemark HF (STHF) og Sykehuset i Vestfold HF (SiVHF). Du vil bli en del av ledergruppen i Prehospital klinikk, og du vil være en sentral bidragsyter i den faglige videreutviklingen av dagens spesialisthelsetjenester og samhandlingen med kommunene i den akuttmedisinske kjeden. Som en del av ledergruppen forventes det at du samarbeider på tvers av klinikker og avdelinger i sykehuset, med andre AMK-sentraler og i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) med fokus på faglig kvalitet og videreutvikling.

I tillegg har AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) viktige samhandlingsaktører og samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten, brann, politi og frivillige organisasjoner. Du trives med å skape relasjoner og nettverk internt og eksternt, men også å samarbeide faglig på tvers av profesjoner og organisasjoner. Du skaper tydelig retning for fag og tjenester, ivaretar dine medarbeidere og holder tildelte rammer. Du motiveres av å ha en sentral rolle i et viktig samfunnsoppdrag både når vi lykkes sammen, men også når vi møter krevende utfordringer. 

Om dette virker interessant, så ta gjerne kontakt med Klinikksjef Erik Nordberg (mob: 41236728) for en uformell samtale.

 

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Sykehuset i Vestfold HF (SiVHF) er en arbeidsplass i utvikling. I prehospital klinikk er det høyt fokus på utførelsen og utviklingen av tjenester, ivaretakelse av ansatte, men også faglig og teknologisk utvikling. AMK er organisert i prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og leverer tjenester på vegne av SiVHF og STHF til 21 kommuner i Vestfold og Telemark. AMKs viktigste funksjon er mottak og oppfølging av medisinsk nødtelefon 113 som kontaktes når det oppstår akutt sykdom eller skade, og når det er fare for liv og helse. I tillegg jobber AMK tett med ambulanseavdelingen og styrer ambulanseflåten, herunder pasienttransport. 

Hos oss vil du bli en del av et sterkt tverrfaglig miljø, med dyktige og engasjerte kollegaer som er stolte av jobben vi gjør. Som avdelingssjef i AMK vil du ha nær tilknytning til AMK-sentralen, og øvrig ledergruppe i prehospital klinikk. Ledelse er et prioritert innsatsområde ved SiVHF, og du vil få anledning til å delta i sykehusets interne lederutviklingsprogram. I tillegg har SiVHF en sentralisert stab innen blant annet økonomi, fag og kvalitet, HR og kommunikasjon, som ledere ved sykehuset kan benytte til veiledning og bistand ved behov.

Ved Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen i tråd med rammene for spesialisthelsetjenesten, ledelsesplattformen og verdiene til Sykehuset i Vestfold HF
 • I tråd med ledelsesplattformen ha endring- og utviklingsansvar, personalansvar, driftsansvar, samt fag- og oppgaveansvar
 • Ansvar for samarbeid og samhandling med tilknyttede virksomheter internt og eksternt, blant annet andre nødetater, primærhelsetjenestene og andre samarbeidspartnere
 • Deltagelse i regionale og nasjonale prosjekter
 • Bidra til digitalisering og teknologisk utvikling av tjenestene
 • Bidra til kommunikasjon og informasjon om virksomheten internt og eksternt
 • Saksbehandling innenfor avdelingens område

 

Du har:

 • Relevant medisinskfaglig profesjonsutdannelse. Gyldig, norsk autorisasjon som lege med godkjent relevant spesialitet. I særlige tilfeller kan spesialistkravet fravikes. 
 • Ledererfaring fra en kunnskapsbasert virksomhet. I særlige tilfeller kan kravet til formell ledererfaring fravikes.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Det er også ønskelig at du har: 

 • Erfaring, innsikt og forståelse for prehospitale- og/eller akutte helsetjenester og/eller samfunnsberedskap
 • Forståelse for helhetlige, ressursseffektive og forsvarlige pasientforløp
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra kunnskapsbasert og systematisk faglig kvalitetsforbedringsarbeid
 • Lederutdanning
 • God organisasjonsforståelse,
 • Kjennskap til lov og avtaleverk
 • Innsikt og forståelse for IKT
 • Den som tilsettes må kunne innfri vilkår for sikkerhetsklarering.

Vi ser etter deg som: 

 • Har planleggings- og gjennomførings- og samarbeidsevner innen tildelt ansvar
 • Har god kommunikasjons og formidlingsevne
 • Gir dine kollegaer en klar retning i sitt arbeid
 • Har evne til å skape tillit, trygghet, gode relasjoner og nettverk rundt deg
 • Ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen
 • Har helhetlig oversikt, og arbeider systematisk og resultatorientert
 • Har god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En meget givende lederstilling som vil gi deg forståelse for helheter, sammenhenger og avhengigheter i helsetjenestene generelt og akuttmedisinsk kjede spesielt
 • En variert og spennende hverdag, med personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et høyt kvalifisert fagmiljø og inkluderende arbeidsfellesskap
 • Lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • For den rette kandidaten vil vi vurdere muligheter for noe klinisk arbeid dersom du ønsker dette. Dette snakker vi gjerne nærmere om i intervju.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  

Webcruiter-ID: 4807472024

Powered by Labrador CMS