Er du spesialist i psykiatri? Da trenger vi deg!

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Spesialist i psykiatri

­

Arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus HF

­

Sted

Ski

­

Søknadsfrist

18.02.24

DPS Follo døgnseksjon, Akershus universitetssykehus HF

Vi søker etter deg som er interessert i å jobbe med våre pasientgrupper, som trives med tverrfaglig samarbeid og ønsker å bidra til et allerede godt fagmiljø i avdelingen. I vår døgnseksjon er det 2 stillinger for spesialist i psykiatri og 1 LIS. DPS Follo har til sammen 14 overlegestillinger og 5 LIS stillinger, 

Kandidater som har kort tid igjen av spesialistutdanning i psykiatri oppfordres også til å søke.

Lurer du på hva DPS Follo kan tilby? 

 • Ukentlige legemøter med fremlegg og undervisning
 • Mulighet for klinisk veiledning på egne saker
 • Gode fagkurs/internundervisning
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning, inntil 10 dager pr. år
 • Mulighet for fleksible arbeidstidsordninger
 • Muligheter for øremerket tid for forskning
 • Mulighet for deltakelse i 36-delt bakvaktsordning
 • Gode betingelser og lønn etter avtale
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet

DPS Follo er opptatt av å skape et attraktivt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. 

Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre avdelinger internt i Ahus og ønsker så smidige pasientforløp som mulig. Faglig utvikling og videreutvikling av tjenester er viktig for oss.

Kort om oss:

DPS Follo døgn ligger i Vestveien 15 i Ski, og har 18 senger fordelt på to enheter som ledes av hver sin enhetsleder. Stillingene er underlagt seksjonsleder og ligger i seksjonsleders stab sammen med stillingene som psykolog/ psykologspesialist, Lis, og andre dagstillinger. Seksjonen tar imot pasienter primært fra akuttavdelingen, men har også brukerstyrte senger/ innleggelser, og noen senger som akutteamet disponerer og har behandlingsansvaret for. Poliklinikkene som ligger i Åsenveien 3 legger også inn pasienter. Det er få, men noen pasienter som blir henvist fra fastlege. I samme hus som DPS døgn, er DPS ets akutteam lokalisert, samt Seksjon for spiseforstyrrelser som dekker hele Ahus sitt opptaksområde med døgntjenester og dagtilbud, og en døgnseksjon for avdeling Rus og avhengighet.

DPS Follo har også tre poliklinikker lokalisert i Åsenveien 3; allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon for psykoselidelser (TiRe), seksjon for gruppebehandling. Kontorfaglig seksjon er også lokalisert her.

Arbeidsplassen er lokalisert få minutters gange fra Ski Stasjon. Det er god offentlig kommunikasjon både fra Oslo, Akershus og Østfold.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Søknader blir behandlet fortløpende, og en eventuell innkalling til intervju kan komme før søknadsfristen har gått ut.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter ved døgnseksjonen
 • Medisinskfaglige vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere
 • Samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder
 • Mulighet for deltagelse i 36 delt bakvaktsordning for DPS og ARA

Kvalifikasjoner

 • Cand. med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og har lyst til å bidra i en positiv utvikling av avdelingen

Stillinger: 3

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4758797152

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Powered by Labrador CMS