Klinikksjef medisinsk klinikk. Sykehuset Telemark HF

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Klinikksjef medisinsk klinikk

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF

­

Sted

Skien
­

Søknadsfrist

24.06.2024

Vi søker etter vår nye klinikksjef!

Vi ønsker en motiverende og robust leder med ambisjoner og endringsvilje til denne viktige stillingen.Vi søker en leder som er inspirerende, trygg og tydelig i sin kommunikasjon.Du liker å lede, inspirere og motivere dine ansatte til å yte sitt beste.

Medisinsk klinikk har et bredt fagmiljø med fem avdelinger, og om lag 750 ansatte. Se link til medisinsk klinikk her.

Klinikksjef rapporterer til administrerende direktør.Sykehuset Telemark skal bygge stråle- og kreftsenter, nytt sengebygg og utbygging av akuttmottaket i årene som kommer. Bli med på laget!Om du allerede bor i området så er du kanskje kjent med mulighetene vårt flotte fylke kan tilby. Vurderer du å flytte til Telemark kan vi skryte av at vi har Norges mest attraktive byer i 2021, hvor tvillingbyene Skien og Porsgrunn har fått Attraktiv by-prisen 2021. Telemark er ofte kalt Norge i miniatyr, med kort vei til sjø og fjell, og her er det fortsatt lavere boligpriser sammenlignet med andre fylker på det sentrale Østlandet. Telemark har et stort mangfold av aktiviteter året rundt som passer alle aldere. Vi anbefaler at du tar en titt på Visit Telemark sin fantastiske nettside for mer informasjon om Grenland, og for å få mer inspirasjon om opplevelser, kultur- og underholdning og mye mer. Sykehuset Telemark HF ligger i hjertet av Telemark, sett kursen mot Telemark!Klikk gjerne på linken under for å se på en av våre videoer for å få et bedre inntrykk av hvordan det er å jobbe hos oss:Vil du jobbe ved Sykehuset Telemark?

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være: 

 • Som klinikksjef har du totalansvaret for tjenestetilbudet, drift, økonomi og personal
 • Du leder og motiverer fem dyktige avdelingsledere
 • Du samarbeider tett med avdelingsledere og tillitsvalgte for å løse løpende utfordringer knyttet til driften
 • Du bidrar til at klinikken oppnår planlagte mål i samarbeid med dyktige fagpersoner
 • Du er opptatt av å rekruttere, beholde og videreutvikle gode medarbeidere
 • Du vurderer fortløpende klinikkens tjenestetilbud i samarbeid med foretakets ledergruppe
 • Videreutvikle faglig og ledelsesmessig struktur i egen klinikk, i takt med den videre utbygging og utvikling av sykehuset
 • Du deltar i sykehusets ledergruppe, og sørger for at medisinsk klinikk realiserer sin del av Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark
 • Du bidrar til godt samarbeid på tvers i helseforetaket og med andre helseforetak i regionen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen eller annen relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant lederutdanning
 • Erfaring som leder i kunnskapsorganisasjoner med gode resultater
 • Erfaring med forbedringsarbeid
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten

Vi tror du vil trives hos oss hvis du: 

 • Har gode samarbeids- og lederegenskaper, og evne til å jobbe i team
 • Har evne til strategisk ledelse, og er resultatorientert
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Har lyst til og erfaring med å gjennomføre forbedringer og endringer
 • Har erfaring fra større bedrifter/organisasjoner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme Sykehuset Telemarks helsetilbud
 • En organisasjon som vil satse på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Konkurransedyktig lønn
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring. Se KLP

Ta gjerne en konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår administrerende direktør Tom Helge Rønning tlf. 90204448.

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke. Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

 Webcruiter-ID: 4822242163

Powered by Labrador CMS