Lege i spesialisering - Indremedisin. Seksjon for leger i spesialisering (LIS) indremedisin

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Arbeidsgiver

Sykehuset Østfold HF


Søknadsfrist

25.08.2024

Vi har ledig 43 x 100 % faste stillinger

Ble du skremt av antall stillinger? Det er det ingen grunn til. Antallet skyldes bare endring og forbedring i organiseringen av våre LIS, slik at legene får en tettere fagtilhørighet fra første stund. Vi benytter denne anledningen til å invitere både interne og eksterne søkere som ønsker å jobbe i et dynamisk og læringsrikt miljø med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Sykehuset Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker deg som brenner for faget og vil være med å utvikle Sykehuset Østfold videre. 

Vet du ikke hva du vil bli? Da er det alltid mulig å bytte fagområde underveis ved å søke på nye utlysninger. Det er mulig å søke på flere av fagområdene. 

Alle stillingene deltar i klinikkens vaktordninger i akuttmottaket. Vi har per dags dato 4 vaktsjikt med tilhørende arbeidsplaner i 12-delt og 14-delt vaktordning.

Følgende stillinger lyses ut:

  • LIS Geriatrisk avdeling: 6 stillinger
  • LIS Gastromedisinsk avdeling: 7 stillinger
  • LIS Infeksjonsmedisinsk avdeling: 6 stillinger
  • LIS Hjertemedisinsk avdeling: 7 stillinger
  • LIS Nyremedisinsk avdeling: 6 stillinger
  • LIS Endokrinologisk avdeling: 1 stilling
  • LIS Akuttmedisinsk avdeling: 5 stillinger
  • LIS Lungemedisinsk avdeling: 1 stilling
  • LIS Generell indremedisin: 4 stillinger

 

Intervjuer gjennomføres fortløpende med avdelingssjefer for respektive fag og ass. avdelingssjef akuttmedisin. 

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og akuttgeriatri. Egen akuttavdeling og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert. Virksomheten er organisert med 10 fagavdelinger. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø med 57 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 169 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen.

Vil du bli en av oss? Du må ha evne og vilje til å jobbe i et aktivt sykehusmiljø med mange nye og utfordrende oppgaver. Aktuelle kandidater vil bli invitert fortløpende til intervju.

Arbeidsoppgaver

  • Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering
  • Oppgavene vil veksle mellom vakt i akuttmottak, samt sengepost og poliklinikk arbeid ved ditt fagområde
  • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp, inkludert tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
  • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
  • Motivert for faglig utvikling
  • Beslutningsevne i en travel hverdag
  • Evne til fleksibilitet
  • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Godt humør
  • Stort engasjement 
  • Gode samarbeidsevner og evne til god kommunikasjon
  • Fleksibel og løsningsorientert, med evne til å løse flere oppgaver samtidig
  • Endringsvillig
  • Evne til å arbeide selvstendig og i team
  • God til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer
  • Evne til å tåle hyppige og travle vakter er viktig
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Personlig egnethet vil bli spesialt vektlagt 

Vi tilbyr

  • Faglige utfordringer i en av landets største spesialistsykehus
  • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
  • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
  • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktige! 
  • Gode forsikringsordninger
  • Pensjonsordning gjennom KLP

__________________________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 


Webcruiter-ID: 4811545279

Powered by Labrador CMS