Lege i spesialisering (LIS3) 100 % fast, BUP AKUTTENHET

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering (LIS) 100% fast

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet HF

­

Sted

Ottestad

­

Søknadsfrist

07.04.24

BUP Innlandet består av flere polikliniske enheter i de ulike byene. Det er også 4 døgnenheter, hvor 2 av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad. Dette er BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling. Det er ledig en 100 % fast stilling som Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Akuttenhet.

BUP Akuttenhet er en 7 døgns enhet, og den eneste akuttenheten i BUP Innlandet. Akuttenheten har 8 sengeplasser, og kan ta imot ungdommer hele døgnet. Enheten har ingen eksusjonskriterier i forhold til diagnose, og har også søkelys på familiearbeid og pårørendearbeid. Det jobbes tverrfaglig i enheten og de ansatte har ulik faglig utdanningsbakgrunn bestående av overlege, psykologspesialister, psykolog, LIS-lege, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeut og pedagoger. Det arbeides tverrfaglig og teambasert omkring alle de innlagte.

BUP Utrednings- og behandlingsenhet er en 5 døgns enhet som tar imot ungdommer fra hele Innlandet. Alle pasientene søkes inn fra de ulike poliklinikkene, og det er også på denne enheten søkelys på familiearbeid. Som LIS lege ansatt ved BUP døgn på Sanderud vil man kunne bistå begge enhetene med ulike legeoppgaver, med veiledning fra overlege.

Det er mulig å søke hvis du venter på LIS1.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge tilfredsstillende politiattest iht. Helsepersonellovens §20a. 

Arbeidsoppgaver

 • Akutte vurderinger i forbindelse med innleggelser, og oppfølging under innleggelsen
 • Legeundersøkelser og medikamentvurderinger som ledd i barne-/ungdomspsykiatrisk utredning/behandling, under veiledning av erfaren overlege 
 • Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med henvisende instanser og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid med barnet/ ungdommens foreldre/foresatte/nettverk

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent gjennomført turnus og ønske om å bli psykiater innenfor barn - og ungdomspsykiatri
 • Må beherske norsk (evt. et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra psykiatri og/eller arbeid med barn og familier

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet i forhold til en variert og travel hverdag
 • God samarbeidskompetanse, både med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Ansvarlig og selvstendig, evne til å strukturere egen arbeidsdag, sikre fortløpende journaldokumentasjon
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid kommer frem av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter
 • Utdanningsstillinger for leger i spesialisering (LIS) i et mangfoldig og lærerikt arbeidsmiljø
 • Det er etablert et rotasjonssystem internt i Sykehuset Innlandet for å sikre LIS fortløpende å kunne innfri de nødvendige krav til praksis, læringsmål, veiledning og kursing med tanke på spesialiteten.
 • Den som blir tilsett som LIS, vil få veiledning av erfaren overlege og delta i avdelingen sitt regulære utdanningsprogram. Forholdene blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Stillinger: 1
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4762500801

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å komme frem på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca. 1650 årsverk.

Powered by Labrador CMS