Lege i spesialisering - Psykiatri. Psykiatrisk sykehusavdeling /DPS Vestfold Sykehuset i Vestfold HF

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering - Psykiatri

­

Arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF

­

Sted

Tønsberg
­

Søknadsfrist

10.06.2024

Er du lege med interesse for psykiatri? Vi har nå ledig 2 faste stillinger (100 %) som lege i spesialisering!

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud ved DPS Vestfold og Psykiatrisk sykehusavdeling.

Ved DPS Vestfold tilbyr vi tjenester ved psykiatriske poliklinikker og åpne døgnposter med psykosedøgnpost i Tønsberg, og allmennpsykiatriske døgnposter i Sandefjord og Larvik. Psykiatrisk sykehusavdeling tilbyr tjenester ved lukkede akuttposter, langtids- og sikkerhetspsykiatri, kognitiv svikt og alderspsykiatri samt spesialpoliklinikker i Tønsberg og på Granli.Leger i spesialisering starter på ulike lokasjoner og roterer til ulike seksjoner i klinikken, primært innen DPS Vestfold og psykiatrisk sykehusavdeling for å få all nødvendig tjeneste og innfri alle læringsmål for å søke spesialistgodkjenning psykiatri. De som ønsker tjeneste ved Avdeling for rus og avhengighet eller barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste kan også få dette som en del av sin spesialistutdanning.

All tjeneste som er nødvendig for spesialitet i psykiatri kan oppnås ved Sykehuset i Vestfold HF.

Vi er i underkant av 30 leger i spesialisering i psykiatri i klinikken.

Leger i spesialisering med tjeneste i psykiatrisk sykehusavdeling deltar i vaktordningen som for tiden er 17-delt. Vakttjenesten er organisert med tilstedevakt som primærvakt og med bakvakt som har hjemmevakt. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg! Oppstart etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av psykiatriske lidelser
 • Ansvar for planlegging, samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Somatiske undersøkelser av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste ved psykiatrisk avdeling
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Journalansvar og informasjonsansvar
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Erfaring fra psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egenyrkesgruppe og tverrfaglig
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide selvstendig og håndtere høyt tempo, og samtidig verdsette teamarbeid
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø. 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Webcruiter-ID: 4819102467

Powered by Labrador CMS