LIS 2/3 – barnesykdommer, Barn og ungdom

Ansettelsesform: Fast, Vikariat

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

LIS 2/3 – barnesykdommer

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF

­

Sted

Skien

­

Søknadsfrist

27.11.23

Vil du jobbe som LIS 2/3 ved avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM)?

Vi har ledig:

 • 1 x100% fast stilling.
 • 2 x 100 % vikariat i 1 år.

Tiltredelse etter avtale. Ved interne rokeringer kan andre vikariater bli ledige.

Sykehuset Telemark (STHF) er et lokalsykehus i Helse Sør-Øst. Vi i Avdeling for barn- og ungdomsmedisin (ABUM) er lokal funksjon for behandling og pleie for barn og unge i aldersgruppen 0-15/18 år i Telemark. ABUM består av nyfødt intensiv, barne- og ungdomsmedisin (barneavdelingen), barnepoliklinikk inkl. dagavdeling. Legene er organisert i egen seksjon som dekker alle seksjonene i ABUM. Vi har ca. 1500 innleggelser, 274 dagbehandlinger og 7200 polikliniske konsultasjoner i året. I tillegg kommer akutte henvendelser på sengepost som i 2022 var 1159.

 • Nyfødt intensiv har 12 sengeplasser og tar imot nyfødte fra gestasjonsalder 28 uker og fødselsvekt 1000 gram. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert.
 • Barneavdelingen har 12 sengeplasser med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Sengeposten har pleieansvar for 2 kirurgiske senger og det er nært samarbeid med respektive enheter. Vi har egen akuttfunksjon i sengeposten.
 • Barnepoliklinikken og dagavdelingen, tar imot barn som har vært innlagt ved barneavdelingen, nyfødt intensiv eller henvist til poliklinisk oppfølgning i spesialisthelsetjenesten. Dagavdelingen gir tilbud om dagbehandling og pleie ved enklere inngrep og undersøkelser. Vi samarbeider tett med Oslo Universitetssykehus ved problemstillinger med behov for mer høyspesialisert behandling.
 • STHF har ca. 1500 fødsler i året og overlege/LIS samarbeider tett med føde/barsel.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) består av avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP), avdeling for habilitering for barn- og unge (AHAB) og avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) som samarbeider tett. Klinikken har forskningskompetanse og deltar i nyopprettet forskningsgruppe på STHF.

Ved ansettelse må politiattest leveres i henhold til Helsepersonelloven §20a første ledd, jf. politiregisterloven §39 første ledd. Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679). Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver tilknyttet sengepostene, herunder visittgang og konsultasjoner
 • Sentral i klinisk arbeid med utredning og behandling
 • Vaktarbeid
 • Poliklinisk arbeid
 • Deltagelse i forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1- tjeneste, men turnusventende kan søke
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Det er fordel at du har god systemforståelse og kjennskap til DIPS og Metavision.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Engasjert og selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Forbedringsarbeid motiverer deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø i utvikling
 • Gode veiledere
 • Opplæring i 4 uker
 • Fadderordning
 • Supervisjon av overlege
 • Varierte arbeidsoppgaver – får erfaring med barn 0-18 år, premature barn og friske nyfødte.
 • Vaktordningen er p.t. 7-delt, planlegger å utvide til 8 delt vaktturnus. Overleger går bakvakt.
 • Regelmessig ferdighetstrening
 • Faste medisinsk tekniske dager hvert halvår
 • Faste månedlige LIS møter med seksjonsleder
 • God plan for internundervisning, tilrettelegging for LIS kurs x1 pr halvår.
 • Faglig engasjerte og dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø, sosiale og trivelige kollegaer
 • Mulighet for å leie sykehusleilighet
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
 • Stillinger: 3
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast, Vikariat
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4725372209

Vi tilbyr i nærområdet: 

Grenland består av fire kommuner Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. Her er det et mangfold av muligheter som kultur og underholdning, moderne aktivitets- og idrettsanlegg og flotte naturperler i form av sjø og fjell. Boligprisene er lave sammenlignet med andre fylker. For mer informasjon om Grenland www.vistittelemark.no

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 173 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV ‘en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Barne- og ungdomsklinikken består av de tre avdelingene barne- og ungdomsmedisin, barn og unges psykiske helse, samt habilitering. Avdeling for habilitering har et livsløpsperspektiv og inkluderer både barne- og voksenhabilitering.

Klinikken har om lag 207 årsverk, og arbeider tverrfaglig for å gi pasienten og familien et helhetlig tilbud av høy kvalitet.

Powered by Labrador CMS