Områdedirektør. Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet FHI

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Områdedirektør - Psykisk og fysisk helse

­

Arbeidsgiver

Folkehelseinstituttet FHI

­

Søknadsfrist

15.08.2024

Folkehelseinstituttet søker områdedirektør med ansvar for forskning og kunnskapsutvikling innen psykisk og fysisk helse. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporterer til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering på alle områder av virksomheten.

Område for psykisk og fysisk helse er ett av seks fagområder ved Folkehelseinstituttet, og har om lag 200 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innen blant annet psykologi, medisin og samfunnsvitenskap, samt forskningsadministrativ støtte og biblioteksfag. Området er organisert i åtte fagavdelinger i tillegg til avdeling for forskningsadministrativ støtte, bibliotekstjenester og områdestab. Området har etablert tre tverrgående sentre for forskning; senter for sykdomsbyrde, senter for genetisk epidemiologi og psykisk helse og senter for evaluering av folkehelsetiltak. 

Områdedirektøren skal lede og videreutvikle et fagmiljø med spisskompetanse på helsefremmede arbeid, kroniske sykdommer, psykisk helse, selvmord, barns helse og utvikling, aldring, rusmidler og tobakk, samt evaluering av tiltak, med bruk av epidemiologiske og andre metoder. Videre har området ansvar for å koordinere og styrke samfunnsoppdragene forskning og helseanalyse, samt for å bygge opp kapasitet og kompetanse på kunnskapsoppsummeringer innen folkehelseområdet, sykdomsbyrdeanalyser og effektevaluering på folkehelseområdet. Område for psykisk og fysisk helse skal også bidra i de andre samfunnsoppdragene instituttet har innen beredskap, rådgiving, tjenester og infrastruktur.

Folkehelseinstituttet er i en unik posisjon for å forske på og utvikle kunnskap som kan bedre folkehelsen. En hovedoppgave for områdedirektøren vil være å utnytte det store potensialet i vår samlede ekspertise, styrke samarbeid med kommunene og øke forskningsporteføljen med særlig vekt på finansiering fra EU.

Spørsmål om stillingen

Rekrutteringsprosessen håndteres av Folkehelseinstituttet med støtte fra rekrutteringsselskapet Cruit AS. Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med direktør Guri Rørtveit, telefon 992 32 769. Interesserte kan uforpliktende også ta kontakt med våre rådgivere Hanne Paulsen Ødegård og Anne Lene Saksum Haagestad i Cruit på telefon 959 61 599 / 901 11 285.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta medansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, instituttets beredskapsevne og koordinering av oppgaver og samarbeid på tvers av fagområder
 • Overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Være en synlig og tydelig leder, internt og eksternt
 • Ha overordnet ansvar for å lede og utvikle fagmiljøene i området
 • Videreutvikle og sikre et forskningsmiljø som er godt rustet for både nåværende og fremtidige behov
 • Være pådriver for å skaffe eksterne forsknings- og innovasjonsmidler
 • Videreutvikle porteføljen av oppdrag fra statlig forvaltning, kommuner og internasjonale organisasjoner i samarbeid med andre fagmiljø i Folkehelseinstituttet
 • Bidra til større nærhet og samarbeid med kommunene 
 • Videreutvikle samarbeid med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid og krisehåndtering Sørge for at området har transparent, profesjonell og god kommunikasjon med sine interne og eksterne interessenter i instituttets kanaler og i media

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad, fortrinnsvis på professornivå
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning 
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og i engelsk
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig 

Det er en fordel med erfaring fra:- ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner- tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer- klinisk kompetanse- helsetjenesten og /eller helseforvaltningen i Norge- forebygging og folkehelsearbeid- kommunenes kunnskapsbehov- internasjonalt arbeid- mediehåndtering

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk 
 • Dyktig relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trygg og tydelig i lederrollen med god evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Beslutningsdyktig og god evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Sterke fagmiljøer som vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Engasjerte og kompetente ansatte
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Våre fire hovedmål er 1) god og relevant forskning og kunnskapsoppsummering, 2) god og samordnet beredskap, 3) fremtidsrettet bruk av helsedata og 4) effektive tjenester og fremtidsrettet infrastruktur. Folkehelseinstituttet er sektorens kunnskapsetat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1280 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Tynset og Levanger. Folkehelseinstituttet er en ettertraktet arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020). I vår nye strategi har vi tre innsatsområder: Forskning for bedre helse, Registre som gir resultater og Sterke i kriser. Se hele strategien her:

Folkehelseinstituttets strategi for 2024-2027


Webcruiter-ID: 4829090324

Powered by Labrador CMS