Overlege, Akutt- og mottaksmedisin - Akuttklinikken, Seksjon for akutt- og mottaksmedisin

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege / spesialist

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand S, Arendal

­

Søknadsfrist

01.03.23

Vil du være med på å utvikle morgendagens Akutt- og mottaksmedisin på Ullevål?

Vi søker etter deg som er spesialist eller snart ferdig spesialist i Akutt- og mottaksmedisin til overlegestilling ved nyopprettet funksjon i Akuttmottaket på OUS, Ullevål. 

Som overlege i seksjon for Akutt- og mottaksmedisin (AMM) vil du få muligheten til å påvirke utvikling av denne tjenesten i akuttmottaket. Det er i dag 3 overleger i seksjonen med planlagt utvidelse til totalt 10 overlegestillinger i 2024. Det vil bli utviklet en vaktordning med dekking av ulike oppgaver i akuttmottaket. 

Vi har etablert et eget utdanningsforløp for AMM på OUS gjennom samarbeid med mange andre spesialistavdelinger på OUS samt Oslo Kommune. Dersom du ikke er AMM-spesialist ennå, eller trenger faglig oppdatering, vil vi legge til rette for dette.

Vi har et flott akuttmottak med moderne utstyr og et veldig trivelig arbeidsmiljø. Vi ser etter deg som er nysgjerrig, lærevillig og som liker å samhandle med andre på en positiv måte for å bedre pasientsikkerhet og pasienttilfredshet.

Glad i endring? Søk da vel!

Arbeidsoppgaver

Hovedformålet med funksjonen er å optimalisere akuttforløpet for den enkelte pasient og å optimalisere pasientstrømmen i akuttmottaket.

Vi har søkelys på rask vurdering av alle pasienter i akuttmottaket, -uavhengig av fagtilhørighet. Her vil du kunne få god erfaring med hastegradsvurdering (triage) i samarbeid med triagesykepleier. Du vil jobbe tett med andre fagspesialister for å avklare tilstand og fagtilhørighet til den enkelte pasient, og gjerne bruke fokusert ultralyd som en integrert del av denne vurderingen.

Oppgaver vil være hastegradsvurdering (triage), diagnostisering, avklaring, konferering og tilsyn i akuttmottaket. Vi planlegger videre opprettelse av en egen akutt poliklinikk, en telefontjeneste for ambulanse/primærhelsetjenesten og utreder muligheten for en egen tverrfaglig observasjonspost.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist eller snart ferdig spesialist i Akutt- og mottaksmedisin.
 • Erfaring fra jobb i akuttmottak.
 • Erfaring med bruk av fokusert ultralyd som ledd i klinisk vurdering.
 • Beherske Norsk skriftlig og muntlig.
 • Forskningserfaring er en fordel, men ikke et formelt krav.
 • Kjennskap til bruk av kliniske systemer som Dips Arena og Metavision er en fordel.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du er:

 • Nysgjerrig:

For å vurdere pasientens tilstand, tiltak, videre utredning. 

 • Strukturert:

Strukturert tilnærming til pasientens symptomer og tegn og gjøre bruk av scoringsverktøy for å bedre diagnostisk treffsikkerhet.

 • Besluttsom:

Evne til å ta raske avgjørelser.

 • Positiv og imøtekommende:

Møte pasienten med respekt og vennlighet. Samarbeide med andre yrkesgrupper på en positiv og inkluderende måte. Sammen kan vi løse oppgavene bedre.

 • Fleksibel:

Bruke kort tid på noen pasienter og lengre tid på andre. Håndtere flere oppgaver samtidig. Evne til å revurdere beslutninger.

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Akutt- og mottaksmedisin er en breddespesialitet og fordrer tett samarbeid med andre fagspesialister.

 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr

 • Muligheten til å ta del i utviklingen av en ny funksjon på OUS. 
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Stillinger: 5
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Startdato : 01.04.2024

Webcruiter-ID: 4728075689

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Powered by Labrador CMS