Overlege Barnemedisin Gastroenterologi

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege

­

Arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus HF

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

27.02.24

SEKSJON FOR INFEKSJON, GASTRO OG ENDOKRINOLOGI, Oslo universitetssykehus HF

Barnegastroenterologi er en egen fagenhet ved Barnemedisinsk avdeling på Ullevål. Enheten har 5 overleger i 100 % stilling og driver en stor pediatrisk virksomhet. Her utredes alle typer av gastroenterologiske problemstillinger hos både inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen har både lokal-, regional- og landsfunksjon for sitt fagfelt og involveres i et bredt spekter av pasientgrupper. Det utføres endoskopier på barn. Fagenheten innehar et høyt kompetansenivå og bred erfaring.

Seksjonen har et godt internt arbeidsmiljø. Det er ukentlige fagmøter og tett samarbeid med spesialsykepleiere, ernæringsfysiologer, voksengastroenterologer og øvrige kolleger i Barne- og ungdomsklinikken.

Flere av enhetens leger driver med forskning og har gode nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • I en vanlig arbeidsuke fordeles fagenhetens oppgaver mellom legene. Oppgavene består i daglig postansvar med visittgang for inneliggende pasienter, tilsyn og kommunikasjon med kolleger om pasienter på andre avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Det eksisterer også et nært samarbeid med det barnekirurgiske fagmiljøet.
 • Det drives utstrakt poliklinisk virksomhet der legene jobber selvstendig og i tverrfaglige team. Flere av legene utfører endoskopi undersøkelser. Pasienter med behov for regelmessig medisinering i form av infusjoner og injeksjoner følges opp i avdelingens Dagpost der de også blir tilsett av lege med gastroenterologisk kompetanse.
 • Det forventes oppmøte i fagenhetens ukentlige møter som er viktige både for behandling av pasienter og for personalets faglige oppdateringer.
 • Stillingen er en fast 100 % overlegestilling. Bakvakts arbeid tilpliktes

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bred gastroenterologisk erfaring og kompetanse og interesse for oppfølging av kompliserte gastroenterologiske tilstander som intestinal svikt, kort tarm problematikk, ernæringsbehandling/parenteral ernæring, dysmotilitet og inflammatoriske tilstander m.m.
 • Generell pediatrisk kompetanse inkludert vaktkompetanse forutsettes.
 • Akademisk/vitenskapelig kompetanse til Ph.d. og/eller interesse for forskning er en fordel. Endoskopierfaring vil være positivt.
 • Spesialist i barnesykdommer.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har god arbeidskapasitet og evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe med en stor pasientpopulasjon med høy turnover og samtidig evner og følge opp kronikere
 • Har evne til god dialog med barn og foreldre

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4762494307

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Powered by Labrador CMS