Overlege – barnesykdommer / pediatri, Barn og ungdom

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege – barnesykdommer/ pediatri

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF

­

Sted

Skien

­

Søknadsfrist

08.01.24

Vil du være en del av vår seksjon som fortiden består av 10 Overleger og 7 leger i spesialisering. Vi har en nyopprettet 100% fast overlegestilling ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) som vi ønsker at du skal søke på. Tiltredelse etter avtale.

Sykehuset Telemark er et lokalsykehus i Helse Sør-Øst. Vi i Avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) har en lokal funksjon for behandling og pleie for barn og unge i aldersgruppen 0-15/18 år i Telemark. ABUM består av nyfødt intensiv, barne- og ungdomsmedisin (barneavdelingen), barnepoliklinikk inkl. dagavdeling. Legene er organisert i egen seksjon som dekker alle seksjonene i ABUM. Vi har ca. 1500 innleggelser, 270 dagbehandlinger og 7200 polikliniske konsultasjoner. I tillegg kommer akutte henvendelser på sengepost som i 2022 var 1159.

 • Nyfødt intensiv har 12 sengeplasser, og tar imot nyfødte fra gestasjonsalder 28 uker og fødselsvekt 1000 gram. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert.
 • Barneavdelingen har 12 sengeplasser med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Sengeposten har pleieansvar for 2 kirurgiske senger og det er nært samarbeid med respektive enheter. De har egen akuttfunksjon i sengeposten.
 • Barnepoliklinikken og dagavdelingen, tar imot barn som har vært innlagt ved barneavdelingen, nyfødt intensiv eller henvist til poliklinisk oppfølgning i spesialisthelsetjenesten. Dagavdelingen gir tilbud om dagbehandling og pleie ved enklere inngrep og undersøkelser. Vi samarbeider tett med Oslo Universitetssykehus ved spesialiserte problemstillinger ved behov for mer høyspesialisert behandling.

STHF har ca. 1500 fødsler i året og overlege samarbeider tett med føde/barsel. Barne- og ungdomsklinikken (BUK) består av barn- og unges psykiske helse (ABUP), habilitering for barn- og unge (AHAB) og barne- og ungdomsmedisin (ABUM) som samarbeider tett. Klinikken har forskningskompetanse og deltar i nyopprettet forskningsgruppe på STHF.

Ved ansettelse må politiattest leveres i henhold til Helsepersonelloven §20a første ledd, jf. politiregisterloven §39 første ledd. Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679). Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver tilknyttet sengepostene, herunder visittgang og konsultasjoner
 • Sentral i kliniskarbeid med utredning og behandling
 • Vaktarbeid/bakvakt
 • Poliklinisk arbeid
 • Bidra med supervisjon inn mot LIS Deltagelse i forbedringsarbeid
 • Tverrfaglig helsekartlegging
 • Somatisk undersøkelse av barn i psykisk helse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i barnesykdommer. Søkere i siste fase av spesialisering kan også søke.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Det er fordel at du har god systemforståelse og kjennskap til DIPS og Metavision.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Engasjert og selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Trives med å jobbe i tverrfagligteam
 • Forbedringsarbeid motiverer deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Vaktordningen er p.t. 8 delt
 • Regelmessig ferdighetstrening
 • Faste Medisinsk tekniske dager hvert halvår
 • Faste månedlige overlege møter
 • God plan for internundervisning
 • Faglig engasjerte og dyktige kollegaer
 • Mulighet for fordypning i interessefelt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4725154071

Vi tilbyr i nærområdet: 

Grenland består av fire kommuner Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. Her er det et mangfold av muligheter som kultur og underholdning, moderne aktivitets- og idrettsanlegg og flott naturperler i form av sjø og fjell. Boligprisene er lave sammenlignet med andre fylker. For med informasjon om Grenland www.visittelemark.no

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 173 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV ‘en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Barne- og ungdomsklinikken består av de tre avdelingene barne- og ungdomsmedisin, barn og unges psykiske helse, samt habilitering. Avdeling for habilitering har et livsløpsperspektiv og inkluderer både barne- og voksenhabilitering.

Klinikken har om lag 207 årsverk, og arbeider tverrfaglig for å gi pasienten og familien et helhetlig tilbud av høy kvalitet.

Powered by Labrador CMS