Overlege kardiologi. Legegruppe hjertesykdommer, Sykehuset Telemark HF

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege, kardiologi

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF

­

Sted

Skien

­

Søknadsfrist

12.06.2024

Avdeling A er en del av medisinsk klinikk og består av fagområdene hjerte, nyre og endokrinologi. Vi har en felles sengepost men adskilte poliklinikker. Medisinsk klinikk ved Sykehuset Telemark har spesialister i alle grenspesialiteter. Vi har vaktlag i kardiologi, generell indremedisin, nyre og for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt").

Fagfeltet kardiologi står sentralt i vår klinikk, både akutt og elektivt, som kardiolog vil du være tilknyttet både poliklinikk, sengepost og intensiv.Vi har en godt oppgradert utstyrspark med god tilgang på ecco apparat, CT coronar angio, CT spect (vi utfører ca 800 undersøkelser årlig), MR hjerte er nylig etablert og elektronisk EKG direkte koblet til journalsystem. Vi utfører ca 150 Pace-maker innleggelser årlig. Kompetansen i kollegiet er høy og samarbeidet og arbeidsmiljøet er meget bra.

Vi har en allsidig kardiologisk poliklinikk med AEKG, ekko cor, stress ekko, TEE, pacemaker/ICD kontroller, innleggelse av looprecorder og andre generelle vurderinger. Leger og kardiologiske sykepleiere jobber tett sammen. Vi har en velfungerende hjertesviktpoliklinikk og har system for oppfølging etter hjerteinfarkt.Studiesykepleier er tilknyttet poliklinikken. 

Telemark og Grenland har gode friluftsmuligheter både ved sjø og fjell, kulturtilbudet er variert og aktivitetsparker som høyt og lavt har svært god kvalitet.I tillegg har vi hyggelige boligpriser og gode oppvekstsvilkår med et bredt skoletilbud fra barn til voksen. 

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Visitt på sengepost
 • Poliklinikkarbeid
 • Undervisning
 • Inngå i forvakt LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist godkjenning i kardiologi
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjement og interesses for å utvikle faget
 • Evne til å ta egne avgjørelser, arbeide selvstendig og utvise godt faglig skjønn
 • Gode samarbeidsegenskaper både i forhold til pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke. Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Webcruiter-ID: 4820766582

Powered by Labrador CMS