Overlege – Psykiatri. DPS nordre Østfold - Døgnbaserte tjenester post 1 Moss

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege - Psykiatri

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Østfold HF

­

Sted

Moss

­

Søknadsfrist

09.06.2024

Det søkes etter overlege i psykiatri til vår allmennpsykiatrisk døgnenhet for innbyggere i Moss, Råde, Våler, Vestby, Marker, Skiptvedt og Indre Østfold kommune. Pasienter legges inn både elektivt og akutt. Det er etablert et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og øvrige seksjoner i sykehuset.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med 2 stillinger for overlege, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionomer og ca. 30 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.

DPS-Nordre består i tillegg til døgnseksjonen av to poliklinikker, et ACT-team og en egen enhet for psykforsk og ketamin-behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og prioritering av henvisninger
 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i fagteam
 • Veiledning av LIS
 • Samarbeid med øvrige sykehusavdelinger, kommunal helsetjeneste og fastleger
 • Deltagelse i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bred diagnostisk og terapeutisk erfaring 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevne
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling, eventuell deltakelse i forskningsprosjekter
 • Lønn etter avtale
 • Kollegafellesskap i DPS' samlede legegruppe
 • Utvidet arbeidstid, om ønskelig
 • Mulighet for å delta i Ketamin-behandling og/eller forskning
 • Samlokalisering med poliklinikk og psykforsk
 • Sentral beliggenhet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Mulighet for videreutdanning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Webcruiter-ID: 4745482675

Powered by Labrador CMS