Overlege radiologi 100% fast

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege radiologi 100% fast

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet HF

­

Sted

Tynset

­

Søknadsfrist

01.04.24

TYS BILDEDIAGNOSTIKK LEGER, Sykehuset Innlandet HF

Har du generalistkompetanse innen radiologi og er interessert i et annerledes arbeidsliv?

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca. 25 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, anestesi samt jordmorstyrt fødestue.

Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Avdelingen for bildediagnostikk ved Tynset sjukehus har røntgen, ultralyd, CT og MR. Vi bruker alle modaliteter i akuttdiagnostikk, samt tilstreber å tilby befolkningen de mest vanlige undersøkelser lokalt. Dette er god samfunnsøkonomi da våre pasienter ellers må bruke +/-5 timer tur/retur til nærmeste sykehus.

Avdelingen har godt og driftstilpasset utstyr. Vi har nå en GE Revolution CT (8cm), GE Logiq 10 UL, Phillips MR og Carestream røntgen. Det er klargjort for utskifting av MR maskin og innføring av SECTRA RIS/PACS er planlagt innført i løpet av 2025.

Tynset sjukehus har lokal ledelse med egen sykehusdirektør. Det er etablert godt faglig samarbeid innad i foretaket og med St. Olavs. Vi bruker ikke Helseplattformen.

Avdelingen for bildediagnostikk har i dag ansatt 8 radiografer, 5 radiologer og 2 sekretærer.

Som overlege ved Tynset sjukehus inngår man i arbeidstidsmodellen for overleger "Tynset modellen". Dette innebærer komprimerte arbeidsperioder på 2 uker med vakt etterfulgt av 4 uker ubunden tid for 100% stilling. Attraktivt for den enkelte lege og gunstig for små akuttsykehus!

Dersom du vil vite mer om stillingen før eventuell søknad - ta gjerne uformell kontakt med avdelingssjef!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med undersøkelser på røntgen, CT, ultralyd og MR
 • Hjemmevakt kveld, natt og helg.
 • Tett samarbeid med sykehusets klinikere
 • Daglige demonstrasjoner for medisin, kirurgi og ortopedi
 • Aktiv bidragsyter til utdanning av LIS1 og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon med spesialistgodkjenning
 • Skandinavisk språk skriftlig og muntlig meget godt
 • Bred erfaring innen generell radiologi og/eller MR diagnostikk.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Faglig interesse og engasjement for radiologi
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Et oversiktlig og godt fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Vaktbolig, reise og diett
 • Pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å komme frem på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4757347411

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen med et opptaksområde på 25.000 innbyggere. Sjukehusets tilbud omfatter indremedisin, kirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, jordmorstyrt fødestue, bildediagnostikk med CT og MR, samt klinisk-kjemisk laboratorium med blodbank.

Powered by Labrador CMS