Overlege/psykiater, DPS POLIKLINIKK LHM, Sykehuset Innlandet HF

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege

­

Arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet HF

­

Sted

Lillehammer

­

Søknadsfrist

09.05.24

-Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

-Du vil bli en del av en faggruppe på 12 legestillinger, hvorav 8 overleger (psykiatere) og 4 leger i spesialisering.

-Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter.

-Du vil bli en del av en poliklinikk som har to allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

-Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med omlag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 09.05.24

Tidspunkt for intervju vil foregå fra uke 20 2024, håper du kan planlegge tid for dette.

Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse og behandling av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Samarbeid i tverrfaglig team.
 • Samarbeid med kommunale tjenester og andre institusjoner.
 • Det er felles undervisningsprogram for leger under spesialisering i regionen.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig.
 • Hvis du har påbegynt tjeneste for LIS-III, blir dette vektlagt.
 • Søkere med relevant erfaring prioriteres.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stilling ved DPS Lillehammer, men det legges til rette for et fullstendig LIS-forløp i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet som fører frem til spesialitet i voksen psykiatri.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Webcruiter-ID: 4802283842

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Powered by Labrador CMS