Seksjonsleder leger Bærum-Ringerike - Avdeling for bildediagnostikk

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Seksjonsleder leger Bærum-Ringerike

­

Arbeidsgiver

Vestre Viken HF

­

Sted

Gjettum

­

Søknadsfrist

09.01.24

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med om lag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til om lag 500000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste. 

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Seksjonsleder leger Bærum-Ringerike - Avdeling for bildediagnostikk

Vestre Viken HF er først i Norge når det gjelder bruk av kunstig intelligens i tolkningen av røntgenbilder – vil du bli med på laget? 

Avdeling for Bildediagnostikk i Vestre Viken har ansvaret for radiologi ved sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, i tillegg til Hallingdal Sjukestugu, Brystdiagnostisk senter og Nukleærmedisinsk seksjon. Vi skal være ledende med å ta i bruk ny teknologi og arbeidsformer og som Norges første helseforetak installerer vi nå en plattform for kunstig intelligens, som muliggjør implementering av et variert utvalg kunstig intelligens-applikasjoner til bruk i klinisk hverdag. 

Som seksjonsleder vil du bli en del av avdeling for bildediagnostikk sin ledergruppe og rapportere til avdelingsleder bildediagnostikk. Du vil lede seksjonen i Bærum og Ringerike med et dedikert fagmiljø og med svært kompetente medarbeidere. Totalt består begge seksjonene av 24 overleger og 12 LIS leger. Avdelingen har lokale fagansvarlige radiologer som er del av høykompetente fagnettverk i Vestre Viken. 

For å lykkes så må du ha relevant utdannelse på universitets eller høyskolenivå, relevant ledererfaring og erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Som leder er du opptatt av å skape gode team, gode prosesser og høy kvalitet i arbeidet, og ser at god pasientbehandling er et resultat av nettopp dette. Du må evne å tenke helhet, være løsningsorientert og inneha gode samarbeidsegenskaper. Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 934 25 743 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968. Avdelingssjef Jon Haakon Malmer-Høvik, tlf. 996 17 499, kan også kontaktes.

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Vestre Viken er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden. 

Søk på stillingen

Arbeidsgiver: Vestre Viken HF

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

Nettside: www.vestreviken.no/

Tiltredelse: Snarlig

Søknadsfrist: 09.01.2024

Arbeidsplass: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100 1346 Gjettum

Sektor: Offentlig

Stillin:g Fulltid

Omfang: Fast

Antall stillinger: 1

Powered by Labrador CMS