Seksjonsleder - smittevernlege. AVDELING FOR SMITTEVERN, Oslo universitetssykehus HF

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Seksjonsleder (smittevernlege)

­

Arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus HF

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

01.07.2024

Vi søker lege som vil være med å videreutvikle forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, og som ønsker utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Avdeling for smittevern har Norges største smittevernmiljø med ca. 34 årsverk, hvorav 4 årsverk for smittevernlege. Avdelingen er organisert i 3 seksjoner, Seksjon Rikshospitalet/Radiumhospitalet/Aker, Seksjon Ullevål og Seksjon for dekontaminering. Vi har også et eget laboratorium for mikrobiologiske miljøanalyser og genotyping. Vi søker nå smittevernlege og seksjonsleder til Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Seksjonen har 7 ansatte hygienesykepleiere. I tillegg til smittevern ved Oslo universitetssykehus har avdelingen også ansvar for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst, Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for dekontaminering og Nasjonalt referanselaboratorium for Clostridioides difficile. Smittevernlegen vil også delta i dette arbeidet. Avdelingen samarbeider nært med Avdeling for mikrobiologi, Avdeling for infeksjonsmedisin og en rekke andre kliniske avdelinger og støtteavdelinger. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter alle aspekter av forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved Oslo universitetssykehus, inkludert de regionale og nasjonale oppgavene som avdelingen er tildelt. Forebygging av infeksjoner etter kirurgiske inngrep, blodbaneinfeksjoner, infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter, infeksjoner med resistente bakterier, antibiotikastyring og bærekraftig smittevern er noen prioriterte satsingsområder de nærmeste årene. Avdelingen arbeider også aktivt med å ta i bruk atferds- og implementeringsvitenskap i virksomheten. Smittevernlegen vil primært ha ansvar for avdelingens virksomhet ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker, men skal også delta i avdelingens regionale og nasjonale smittevernarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Søkere bør være spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonssykdommer, men søkere med andre spesialiteter som indremedisin, kirurgi, pediatri eller anestesiologi kan også være aktuelle.
 • Erfaring fra smittevernarbeid vektlegges.
 • Forskningskvalifikasjoner og -erfaring er ønskelig.
 • Norsk autorisasjon som lege.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og yrkesgrupper
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har evne til formidling, kommunikasjon og motivasjon
 • er analytisk innovativ og nytenkende

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Bred innsikt i store deler av sykehusets virksomhet

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Webcruiter-ID: 4829339609

Powered by Labrador CMS