Spennende stilling som overlege

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege i palliasjon

­

Arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF

­

Sted

Tønsberg

­

Søknadsfrist

05.04.24

Overlege i palliasjon eller LiS 2-3 med mål om palliativ spesialisering. Rask stilling.

Våre to erfarne onkologer med hovedansvar for palliasjon ønsker ny legekollega som kan styrke og bidra til å videreføre sterke palliative tradisjoner på SiV. Utdanning i palliasjon for leger er i dag en 2-årig påbygning til en klinisk spesialitet med et nordisk spesialistkurs i palliativ medisin. Egen spesialitet er under utredning og er foreløpig ikke avklart av Helsedirektoratet. Vi søker også deg som planlegger et utdanningsløp innenfor palliasjon uavhengig av hvilken modell for spesialisering direktoratet konkluderer med.

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) ligger i Medisinsk klinikk. I 2021 flyttet senteret inn i nye lokaler der poliklinikk, sengepost og kontorbygg for leger ligger vegg i vegg. Medisinsk klinikk disponerer ca.150 senger og består organisatorisk av Akuttsenter, Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. SKB dekker tilbudet innen hematologi, onkologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser. 

For å oppnå at flere pasienter får tilbud om deltagelse i kliniske studier ble det i 2023 etablert en forskningspoliklinikk finansiert av Kreftforeningen. Den skal også gi praktisk støtte til klinisk planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter. En av SKBs overleger er aktivt med etablering og drift av den nye forskningspoliklinikken. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke hematologisk, onkologisk og også palliativ forskningsaktivitet.

Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vestfolds kommuner har styrket palliativt tilbud både i institusjon og i hjemmetjeneste. Det er også ansatt spesialist i palliasjon i enkelte av dem. Så vi har gode, faglige sterke samarbeidspartnere. Vi har et godt samarbeid med smertepoliklinikken som er organisert i Avdeling for anestesi. 

Legekollegiet i SKB består av 9 overleger i onkologi, 5 overleger i hematologi og 6 Onk LIS. Det er en felles 10-delt vaktordning for onkologer og hematologer med tilstedevakt på sykehuset til kl.19 i hverdagen, kl.16 i helgen, og hjemmevaktordning i bakvakt utenom disse tidene. Vår drift er kjennetegnet av å være stabil, høyt faglig og svært engasjert kollegium.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å være på hver pasient og bidra til godt samarbeid og enkelt forståelse. Vi ønsker du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling i poliklinikk, sengepost og ambulant
 • Faglig ansvar for kompleks lindrende behandling
 • Lede tverrfaglig palliasjonsmøte
 • Samarbeid med kommunalhelsetjeneste om struktur for palliativ behandling
 • Veilede kollegaer internt i SKB, på SiV og i kommune
 • Bidra til faglig utvikling i form av internundervisning, kontinuerlig forbedringsarbeid og utvikling av arbeidsformer
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i onkologi, geriatri, anestesi, allmennmedisin eller annen relevant spesialisering
 • Inneha kompetanseområde palliasjon
 • God kjennskap til både spesialist og kommunehelsetjenesten
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen

Vi ser etter deg som har og er:

 • Forskningserfaring, innovasjon eller kvalitetsarbeid vektlegges
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du må trives i et aktivt og reisemiljø
 • Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Være fleksibel og positiv

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid kommer frem av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektiv pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om tjenestepensjon på  www.klp.no
 • Stillinger: 1
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4775830997

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisttjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løser også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på  www.siv.no .

Powered by Labrador CMS