Spesialrådgiver Somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Spesialrådgiver

­

Arbeidsgiver

Helse Sør-Øst RHF


Søknadsfrist

12.08.2024

Enhet for somatikk og rehabilitering er organisert under Avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for»- ansvaret innen fagområdene somatikk, rehabilitering og prehospitale tjenester. Enheten bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål og bistår i forvaltning av avtalespesialistordningen for spesialiteter innen somatiske fagområder. Ved anskaffelser innenfor somatikk og rehabilitering definerer enheten behov, deltar ianskaffelsesprosesser og følger opp private avtaleparter. 

Stillingen som spesialrådgiver er aktuell for deg med utdanning i helsefag, farmasi, helseøkonomi eller samfunnsfag på minimum bachelornivå, gjerne masternivå, med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet, tilgjengelighet og samhandling i spesialisthelsetjenesten. Stillingsinnehaver rapporterer til avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og deltakelse i prosjektarbeid og arbeidsgrupper, regionalt og nasjonalt
 • Delta i oppfølging av Nasjonale tjenester
 • Delta i fagråd og faglige nettverk
 • Utrede og fremstille beslutningsgrunnlag for saker som skal legges frem for regionale og interregionale beslutningsorgan
 • Kjennskap til fagområdet rehabilitering eller legemiddelfeltet er av interesse, men ansvarsområder vil bli tilpasset den ansattes kompetanse og enhetens samlede behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i helsefag, farmasi, helseøkonomi eller samfunnsfag på minimum bachelornivå, gjerne masternivå
 • God kunnskap om helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Forvaltningskompetanse og erfaring med saksbehandling
 • Erfaring fra forbedrings- og prosjektarbeid
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, forankre og følge opp beslutninger
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk og resultatorientert
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring samt den helhetlige sammensetningen av teamet i enheten.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert offentlig tjenestepensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for noe hjemmekontor

Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anne Hilde Bjøntegård, tlf 97 76 33 52.

 

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Skien, Tønsberg og Oslo. Arbeidssted for denne stillingen vil være på Hamar. Noe reisevirksomhet må påregnes.


Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Innlandet, Buskerud, Akershus, Oslo, Vestfold , Østfold, Telemark og Agder. Omsetningen er på om lag 96 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har flere enn 80 000 medarbeidere. Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Totalt er vi omlag 200 medarbeidere i RHF-et som sørger for at befolkningen i helseregionen tilbys gode spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold borte fra arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Webcruiter-ID: 4834291601

Powered by Labrador CMS