Vi søker psykiater! Klinikk psykisk helse og avhengighet, OCD-spekterpoliklinikken

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege 

­

Arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus HF

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

01.01.24

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». 

OCD-spekterpoliklinikken er en av fem enheter i Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, og er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for utredning av OCD- og OCD-relaterte lidelser. Enheten driver også med forskning, fagutvikling, veiledning og undervisning. Behandlingen er basert på eksponering med responsprevensjon (ERP) og kognitiv atferdsterapi (CBT) for tvangslidelse/OCD, samt ACT/HRT for OCD-relaterte lidelser. Enhetens overlege skal nå ut i pensjon, og vi utlyser derfor en fast stilling til overlege/lege med spesialisering i psykiatri med tiltredelse snarest mulig. Poliklinikken vår er veldrevet og består av høykompetente og engasjerte medarbeidere. Vi er heldige og driftes med frihet til å disponere egen timebok, noe som gir oss en fleksibilitet i arbeidsdagen som trolig skiller seg fra flere klinikker i offentlig helsevesen.

Overlegen vil inngå i et team med ni andre klinikere og en konsulent, og vil ivareta det medisinskfaglige ansvaret ved enheten. Som en høyspesialisert poliklinikk møter vi ofte pasienter med sammensatte tilstander, og gjennom de behandlingstilbudene som gis på poliklinikken er det tilrettelagt for tett samarbeid blant de ansatte. Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig, men samtidig gå godt inn i teamet, og kunne bidra trygt med faglige refleksjoner og innspill. Vi er et stabilt team med høy grad av tilknytning og forpliktelse til arbeidsplass og pasientgruppe, og periodevis har vi høyt tempo og til dels omskiftelige arbeidsdager. Kreativitet og nysgjerrighet er viktige egenskaper, både faglig og sosialt. Enheten holder til på Gaustad sykehus i Oslo. Ta kontakt hvis du har ytterligere spørsmål om OCD-spekterpoliklinikken.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta det medisinskfaglige ansvaret ved enheten
 • Foreta utredning med strukturert diagnostikk av pasienter henvist til enheten
 • Gjennomføre individuell- og grupperettede behandlingstiltak etter prinsippene for ERP/CBT i 4-dagers formatet.
 • Delta i tverrfaglig team
 • Undervise og veilede internt og eksternt
 • Foreta legemiddelvurderinger
 • Utføre spesialistoppgaver, som spesialistinvolvering, epikrisegodkjenning, inntaksvurderinger, m.fl.

Kvalifikasjoner

 • Cand.med. med norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert
 • Det er ønskelig med videreutdanning i kognitiv terapi
 • Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten innenfor behandling av OCD og OCD-relaterte lidelser
 • Det er ønskelig med godkjenning som B4DT-behandler/gruppeleder
 • Erfaring med behandlingsmetodene Habit Reversal Training (HRT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er også ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Er ansvarsbevisst, strukturert, fleksibel og selvstendig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, også på tvers av ulike fagmiljø
 • Har i deg å være kreativ, engasjert og nysgjerrig!
 • Trives i et aktivt og travelt miljø, med et kollegia som arbeider tett sammen
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr

 • Et spennende og inkluderende fagmiljø i utvikling
 • En solid personalgruppe med mye motivasjon, energi, engasjement og humor, som gir god kollegastøtte
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Velorganiserte og strukturerte behandlingsforløp for veldefinerte målgrupper
 • Muligheter til å kombinere klinisk arbeid med fagutvikling
 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass i vakre omgivelser på Gaustad sykehus
 • Opplæring og sertifisering i relevante behandlingsmetoder, ved behov for dette
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Som ansatt ved enheten blir du en del av et viktig samfunnsoppdrag
 •  Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4738846243

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Powered by Labrador CMS