Vil du være sentral i utviklingen av helsetilbudet i én av landets største kommuner?

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Virksomhetsleder Aktivitet og rehabilitering

­

Arbeidsgiver

Drammen kommune

­

Sted

Drammen

­

Søknadsfrist

11.04.24

Drammen kommune søker ny virksomhetsleder for Aktivitet og rehabilitering - en virksomhet i utvikling med en spennende portefølje av tjenester som dekker et bredt spekter av innsatsområder og samarbeid. 

Aktivitet og rehabilitering er en av tre virksomheter innenfor Helsetjenester. Virksomheten har ansvaret for fysioterapi, både utført av kommunalt ansatte og avtalefysioterapeuter, ergoterapi, logopedi, samt hjelpemidler og teknologi. Virksomheten har et tverrfaglig team som jobber med rehabilitering. Vi jobber også med hverdagsrehabilitering, gjennomfører forebyggende hjemmebesøk og har tiltak som Sterk og stødig og fallforebyggende arbeid. Det er nesten 70 årsverk ansatt i virksomheten, i tillegg til omtrent 70 avtalefysioterapeuter. Virksomhetslederen rapporterer til kommunalsjef for Helsetjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet administrativ og strategisk ledelse av virksomheten, med ansvar for fagutvikling, personalledelse og økonomi 
 • Sikre en strategisk utvikling av virksomheten i tråd med overordnede planer, lokale og nasjonale føringer
 • Bruke og utvikle de ansattes kompetanse på en mest mulig hensiktsmessig måte og sikre god samhandling mellom ulike fagområder og med andre deler av helse- og omsorgstjenestene 
 • Håndtere balansegangen mellom forebyggende, rehabiliterende, vedlikeholdende og kompenserende tiltak
 •  Omstille virksomheten til å møte hensynet til å satse på forebyggende tiltak og samtidig kunne møte utfordringer med flere eldre som bor hjemme

Kvalifikasjoner

 • Krav om autorisasjon som helsepersonell på bachelornivå
 • Høyere utdanning fra relevant helsefaglig utdanning, gjerne på masternivå 
 • Må ha relevant ledererfaring og bør ha formell lederutdannelse, gjerne på masternivå 
 • Det er også ønskelig med erfaring fra:

 • Fysioterapitjenester, ergoterapitjenester og hjelpemiddelformidling, og erfaring fra overordnet ledelse av tilsvarende tjenester
 •  Ledelse av avtalefysioterapeutordningen og erfaring og forståelse knyttet til avtaleverket
 •  Drift og kvalitetsutvikling innen økonomiske og juridiske rammer 
 • Du bør ha:

 • God innsikt i, og et strategisk og langsiktig blikk for, tjenesteområdet
 • God digital kompetanse og kjennskap til velferdsteknologi 
 • God rolleforståelse, organisasjonsforståelse og god innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper

 • Leder gjennom tillit, åpenhet, tydelighet og involvering
 • Er engasjert og dedikert og evner å inspirere og motivere
 • Er strukturert, selvstendig og kan stå i krevende situasjoner 
 • Er beslutningsdyktig, resultatorientert og sørger for framdrift og god implementering av beslutninger 
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, både muntlig og skriftlig 
 • Samarbeider konstruktivt med og veileder avdelingsledere og medarbeidere. Bidrar til psykologisk trygghet - både innad i ledergruppen og i ansattgruppen 
 • Personlige egenskaper, lederegenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og utviklende arbeidsmiljø med faglige utfordringer 
 • En spennende virksomhet i utvikling 
 • Gode lederkolleger og kompetente medarbeidere 
 • Lønn og oppstart etter avtale 
 • Medlemskap i Drammen kommunale pensjonskasse 
 • Lederutvikling

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT. 

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i Buskerud fylke, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 8 000 ansatte. 

Powered by Labrador CMS