Lege i spesialisering Kvinneklinikken, Kristiansand

Ansettelsesform: Fast og vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand

­

Søknadsfrist

04.07.2024

Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er landsdelens største gyn-/fødeavdeling med ca. 1800 fødsler, 5000 innleggelser og 19 000 polikliniske konsultasjoner. Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon. Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og risikofødsler fra Agder er selektert i Kristiansand.

Vi har ledig 2 X 100% fast og 2 X 100% vikariat som lege i spesialisering, spesialitet fødselshjelp og kvinnesykdommer.Kvinneklinikken har avtale med OUS om gruppe-1-tjeneste. Kirurgi-tjeneste ved Sørlandet sykehus, Kristiansand eller Arendal.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring, referanser og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningskandidater rullerer mellom obstetrisk og gynekologisk seksjon etter oppsatt plan
 • Stillingen inngår i 8-delt vaktplan 1:1 med bakvakt tilstede på sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Må ha norsk autorisasjon som lege
 • Det kreves fullført LiS1-utdanning.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsformer
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Personlig egenhet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • Avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitet i Agder, Universitet i Oslo og Universitet i Bergen

  - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

  Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook


  Webcruiter-ID: 4829895597
Powered by Labrador CMS