Leder for det nasjonale kompetanse-nettverket BarnsBeste. Fagavdeling, BarnsBeste, Kristiansand

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Enhetsleder

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand

­

Søknadsfrist

01.06.2024

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007. Kompetansenettverkets overordnede mål er å være en ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørende og at barn som pårørende skal være en del av helsehjelpen. BarnsBeste er organisatorisk plasser ved i fagavdelingen ved Sørlandet sykehus. Enheten har 11 medarbeidere som jobber tverrfaglig med hele Norge som arbeidsplass. 

Vi søker en engasjert og dyktig ny leder i 100% stilling fra 31.08.2024 . Du er en erfaren leder som evner å inspirere, bygge og videreutvikle nettverk og å jobbe strategisk. Som leder vil du inngå i en ledergruppe av nasjonale og regionale kompetansetjenester som ved Sørlandet sykehus, du samhandler med fagdirektør, og du rapporterer til styringsgruppe for BarnsBeste som leders av Helse Sør-øst.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det nasjonalt nettverket kompetansenettverket BarnsBeste basert på mandat gitt fra styringsgruppen til nettverket.
 • Strategisk og langsiktig arbeid for å hjelpe helsetjenesten å ivareta barn som pårørende
 • Ivareta og videreutvikle BarnsBeste sitt nettverk
 • Lede prosjekter og prosesser
 • Sikre formidling av resultater og bidra til økt kunnskap i befolkningen og tjenestene
 • Personalledelse, økonomi og fagansvar for BarnsBeste

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning på masternivå eller høyere
 • Ledererfaring og erfaring fra strategisk systematisk arbeid
 • Systemkunnskap innenfor offentlig administrasjon
 • Gode ferdigheter innenfor prosjektledelse og erfaring fra forbedrings og utviklingsarbeid.
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet for å oppnå resultater
 • God samarbeidsevne og erfaring fra samarbeid og samhandling i store prosjekter
 • Evne og erfaring fra strategisk nettverksbygging
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En givende og spennende lederstilling i et kreativt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

- Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Webcruiter-ID: 4792375674

Powered by Labrador CMS