Lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, Kristiansand

Ansettelsesform: Fast

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

Sted

Kristiansand 

Søknadsfrist

19.11.23

Vi leter etter deg som er ferdig med LIS 1 og ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø på Nevrologisk avdeling.

Vi har ledig 1 x 100% rask stilling. Oppstart avtaler. 

Spesialitet: nevrologi

Nevrologisk avdeling Kristiansand er gruppe 1 avdeling. Det er samarbeid med OUS om 6 mnd. tjeneste i nevrokirurgi. Det finnes stipend som man kan søke på for å lete pendlingen.

Vi har undervisning 2 ganger i uken. I tillegg arrangerer vi avdelingsseminar hvert år med god faglig input. Avdelingen er kjent for å ta godt imot nye medarbeidere og har et felles arbeidsmiljø. Ønsker du et godt arbeidsmiljø og en avdeling hvor du kan utvikle deg faglig, er vi definitivt en avdeling for deg.

Avdelingen har nevrologisk sengepost og akuttfunksjon for hele Agderregionen med ca. 310.000 innbyggere. Det meste av poliklinikken er også i Kristiansand, men det er også noe poliklinisk aktivitet i Arendal. Nevrologisk avdeling har slagsenter for hele Agder, med egne overvåkings senger. Trombektomi ble etablert i 2019 og er i opptrapping mot 24/7-tilbud. Vi har meget tett og godt samarbeid med OUS.

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 11 slagsenger, samt variabel sengestall på felles intensivavdeling. Avdelingen har etablert akuttpoliklinikk, dagpost, overvåkingsseng og KNF laboratoriet med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser. Vi utreder og behandler pasienter med akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Siden januar 2019 har avdelingen i samarbeid med radiologi og anestesi etablert mekanisk trombektomi ved hjerneslag på dagtid, 24/7 tilbud skal etableres i løpet av året. 

Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen innen ulike felt, og det er gode sjanser for å bli med i prosjekter dersom du er nysgjerrig på forskning eller allerede har erfaring. Campus Sør er fra høsten 2023 en del av legeutdanningen ved UiO og fra høsten 2024 har vi i nevrologisk avdeling medisinstudenter og flere lektorstillinger.

Hovedarbeidssted pt Kristiansand. Ambulering til Sørlandet sykehus, Arendal kan bli aktuelt enten i enkelte dager eller perioder. Reisetiden er inkludert i arbeidstid, og det gis i tillegg og rask kompensasjon per dag med pendling. 

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med vår landsdel på Sørlandet kan du klikke  her  og Kristiansand kan du klikke  her .

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid
 • Sengepost og visittgang med overlege
 • Mulighet for poliklinikk etter 6 mnd.

Kvalifikasjoner

 • Ferdig med LIS 1
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Norsk legelisens
 • Erfaring fra arbeid i Nevrologisk avdeling blir tillagt vekt, men er ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb.
 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Veileder
 • Deltakelse på avdelingsseminar
 • Mulighet til å søke på stipend for å fullføre nevrologispesialitet ved nevrokirurgi (6 mnd.) ved OUS
 • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisttjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på  www.sshf.no  og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS