Lege i spesialisering, Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal

Ansettelsesform: Vikariat, Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Arendal

­

Søknadsfrist

17.12.23

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling tilbyr sammen med Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder spesialiseringsløp i psykiatri som oppfyller alle læringsmål. Leger i spesialisering deltar i vaktordning gjennom hele spesialiseringsløpet.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og DPS til sammen 17 overlegestillinger, 15 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri og tre stillinger for LIS1.

Vi har ledig

 • 100% vikariat som lege i spesialisering i spesialiteten psykiatri. Periode; 15.1 - 31.8.24 med oppstart snarest etter avtale.
 • Flere 100 % faste stillinger som lege i spesialisering i spesialiteten psykiatri. For fast stilling kreves det fullført 18 mnd. LIS1-tjeneste i Norge.

Oppstart etter avtale.

Det er også mulig å ta sykehustjeneste ifbm. spesialisering i allmennmedisin eller andre spesialiteter. Ta i så fall kontakt med oss om det. Søkere med ønske om å fullføre spesialisering i psykiatri vil prioriteres. Vi oppfordrer LIS1 som blir ferdige med distrikts tjeneste i løpet av våren 2024 og som har interesse for psykiatri om å søke.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledige andre stillinger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser og somatisk samsykelighet
 • Deltagelse i forvakt, som for tiden er 10-delt, gjennom hele spesialiseringsløpet
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og full autorisasjon som lege.
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste kreves for søkere til faste stillinger.
 • Språkferdigheter i norsk på høyt nivå.
 • Kjennskap til norsk lovverk.
 • Det er ønskelig med erfaring innen psykiatri.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt. Avdelingen har i dag 10 LIS3, tre LIS-vikarer og tre LIS1.
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes i stor grad. Veiledning i psykoterapi gis av erfarne veiledere.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst pluss rekrutteringstillegg og tillegg for utvidet vaktområde.
 • Stillinger: 4
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat, Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4737402453

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS