Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste, Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand

Ansettelsesform: Vikariat, Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand 

­

Søknadsfrist

17.12.23

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). 

PSA seksjon Kristiansand tilbyr sammen med Distriktspsykiatriske sentre spesialistutdanning for leger i spesialisering i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri. Sørlandet sykehus HF gir i tillegg opplæring som oppfyller alle felles læringsmål. Hele spesialistutdannelsen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved sykehuset.

Vi har ledig følgende stillinger for lege i spesialisering/lege uten LIS1:

 • 2 x 100% st. faste for lege i spesialisering
 • 1 x 100 % st. vikariat for lege i spesialisering/lege uten LIS1 tom. 31.08.24

Det er ønskelig med snarest mulig oppstart. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet. Søkere vil også bli vurdert for andre ellers like stillinger som kan bli ledige i ansettelsesprosessen. 

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). 

PSA seksjon Kristiansand tilbyr sammen med Distriktspsykiatriske sentre spesialistutdanning for leger i spesialisering i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri. Sørlandet sykehus HF gir i tillegg opplæring som oppfyller alle felles læringsmål. Hele spesialistutdannelsen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved sykehuset.

Vi har ledig følgende stillinger for lege i spesialisering/lege uten LIS1:

 • 2 x 100% st. faste for lege i spesialisering
 • 1 x 100 % st. vikariat for lege i spesialisering/lege uten LIS1 tom. 31.08.24

Det er ønskelig med snarest mulig oppstart. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet. Søkere vil også bli vurdert for andre ellers like stillinger som kan bli ledige i ansettelsesprosessen. 

Søkere med ønske om å gjennomføre spesialisering i psykiatri vil bli prioritert, men andre oppfordres også til å søke.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn. Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser og somatisk samsykelighet
 • Deltagelse i forvaktsordning som for tiden er 14-delt (avhengig av at det foreligger ledig vaktlinje)
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege for vikariat
 • Fullført LIS1 for fast stilling
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk
 • Kjennskap til aktuelt lovverk inkludert psykisk helsevernloven

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Et stort og inkluderende miljø for leger i spesialisering
 • Veiledning og internundervisning som del av spesialisering i psykiatri
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Stillinger: 3
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat, Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4732557275

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS