Lege i spesialisering/LiS1- venter/ allmennlege, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Kristiansand

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering/ LiS 1 venter/ allmennlege

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand 

­

Søknadsfrist

31.12.23

Vil du bli barne- og ungdomspsykiater og jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv?

Her ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilbyr meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø, og hele spesialiseringsløpet i på ett sted. ABUP gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Vi er en stor virksomhet og dekker hele Ager, med til sammen 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt merkantil enhet som gir behandlerstøtte. I tillegg har vi en aktiv forsknings- og utviklingsenhet. ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overleger, fordelt på fire enheter, og 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig, og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene og lokasjoner.

Vi har ledig 2 x 100 % vikariater for LiS/ LiS1- venter/ allmennlege. Vikariatet har ett års varighet, med mulighet for forlengelse. Som vikar får du et innblikk i vårt spennende og bredt fagfelt. Du får en grundig innføring og følger så et løp gjennom for eksempel akutt-ambulant arbeid, nevropsykiatrisk team og sped- og småbarns team (0-5 år). Du får ukentlig veiledning hos overlege samt at det legges opp til mester-svenn læring. Undervisningen for LiS gis for hele Abup, slik at du blir kjent med LiS på tvers.

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle tidligere spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Helhetlig utredning og diagnostisering av barn og unge 0-18 år
 • Behandling av barn, ungdom og familier med både (familie)terapeutiske og medikamentelle intervensjoner
 • Veiledning av foreldre
 • Samarbeid med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Tett samarbeid og veiledning av samarbeidspartnere i første linje (kommunal helse, barnehage/skole, PPT, barnevernstjeneste)

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3, leger som venter på LIS1 kan også søke
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig
 • Du liker å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendig
 • Du har kapasitet til å reflektere, reagere fleksibelt, tåle tvil
 • Du viser tilstedeværelse og engasjement
 • Du jobber pålitelig og fleksibelt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialiseringen
 • Arbeidstidsordningen er på dagtid (ingen vaktordning) med arbeidstid klokken 08:00- 16:00
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et helhetlig utdanningsløp som kan tilpasses individuelt, i Kristiansand
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Stillinger: 2
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4723257074

 Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS