Lege/lege u/turnustjeneste/medisinstudent med lisens

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand, Kristiansand S, Arendal

­

Søknadsfrist

27.02.24

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder, og har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 

Ved vår avdeling har vi ledig følgende stillinger for lege/turnus venter/med.stud.m/lisens:

 • 100% vikariat ved Avgiftningsenheten i Kristiansand. 
 • 50-100% vikariat ved Enhet for Gruppebehandling i Kristiansand. 
 • 100% vikariat ved Enhet for rus og psykiatri, Kristiansand 
 • 100% vikariat ved Enhet for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som dekker hele Agder

Hovedsakelig gjelder vikariatene sommer 2024, men det er ønskelig med snarlig tiltredelse og store muligheter til å forlenge vikariatene. 

Det legges til rette for at LIS i allmennmedisin kan gjennomføre sykehusåret ved vår avdeling.

Enhet for Avgiftning er en døgnenhet med 12 sengeplasser inkl. 1 akuttseng. Vi gir medisinsk forsvarlig avgiftning etter nasjonale retningslinjer, avklarer videre forløp og motiverer til endring. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

Enhet for rus og psykiatri gir et tverrfaglig, spesialisert utredningstilbud til pasienter med sammensatt problematikk. Enheten har 14 senger, hvorav inntil 4 senger benyttes til innleggelser etter Helse og omsorgstjenestenes § 10. Utredningen innebærer et bredt spekter av metoder, som for eksempel samtaler, observasjon av adferd, spørreskjema, systematiske intervjuer og kognitiv utredning. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består psykologspesialister, overlege i rusmedisin og psykiatri, turnus venter, sosionom, spesialutdannede sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere og miljøarbeidere. 

Enhet for Gruppebehandling gir både døgn- og poliklinisk behandling. Behandlingen er basert på 12-trinnsfilosofi og foregår hovedsakelig i grupper med 7 – 10 pasienter. Vår behandling er inndelt i faser, og består av poliklinisk forberedelse, gruppebehandling, et rehabiliteringsprogram og poliklinisk oppfølging etter primærbehandling. Vi har ca. 20 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper.

LAR har tilholdssted ved sykehuset i Arendal, med nærhet til psykiatri og somatikk, og i Kristiansand er poliklinikken plassert i nærheten av hovedadministrasjonen og flere døgnenheter. LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig søkelys på pasientens ressurser og utfordringer. Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning.

Oppgi i søknad ønsket arbeidssted.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene vil primært være innkomst/epikriser, somatiske undersøkelser og oppfølging under innleggelse.
 • Selvstendig arbeid med veiledning fra spesialist og tverrfaglig team.
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer.
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Lege som venter på LIS1 tjeneste kan søke.
 • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå B2. 
 • Klinisk erfaring med pasienter.

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert kollega med stor interesse for rusfaget. Du må ha relasjonelle ferdigheter, være opptatt av dialog og samarbeid og ha søkelys på pasientsikkerhet.

Vi tilbyr

 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. 
 • Som ansatt ved ARA blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Sammen utvikler vi en arbeidsplass vi er stolte av. 
 • Ingen vaktbelastning.
 • Stillinger: 4
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4762260631

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Åpne veibeskivelse

Powered by Labrador CMS