Overlege, ARA, Enhet for Avgiftning, Kristiansand

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand 

­

Søknadsfrist

03.03.24

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. 

Enhet for Avgiftning i Kristiansand har ledig 100% fast stilling for overlege i rus- og avhengighetsmedisin (RAM), evt. annen relevant spesialitet.

Avgiftningsenheten er en døgnenhet med 12 sengeplasser inkludert ei akutt seng. Enheten gir medisinsk forsvarlig avgiftning etter nasjonale retningslinjer, avklarer videre forløp og motiverer til endring. Personalgruppen er mangfoldig sammensatt som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege.

ARA er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, og tilbyr et sømløst utdanningsforløp.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer
 • Veiledning og undervisning internt og eksternt
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Evt. spesialist i psykiatri eller allmennmedisin
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk
 • Ønskelig med erfaring fra fagområdet
 • Ønskelig med kjennskap til IT-systemet DIPS

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert kollega som har stor interesse for rusfaget. Du må være opptatt av pasientsikkerhet, tverrfaglig samarbeid og ha en løsningsorientert tilnærming.

Vi tilbyr

 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Legegruppa vår har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
 • God pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn etter avtale
 • Familievennlig arbeidsforhold. Pr. tid ingen vaktbelastning 
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4754515530

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS