Overlege, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) poliklinikk Kristiansand

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege 

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand 

­

Søknadsfrist

03.12.23

Vil du bli vår nye kollega og bidra med din faglighet til en avdeling og et fagmiljø i utvikling?

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) jobber aktivt med faglig og organisatorisk utvikling. Vi er en stor virksomhet som gir spesialiserte helsetjenester til barn, ungdom og deres familie i hele Agder, med totalt 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt merkantil enhet som gir behandlerstøtte. I tillegg har vi en aktiv forsknings- og utviklingsenhet. ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overleger, fordelt på fire enheter, og 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig, og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene og lokasjoner. I tillegg er det økt søkelys på felles fagmiljø med psykologene. ABUP støtter aktivt legenes videreutdanning og deltagelse på kurs og konferanser. Vi søker nå 2 overleger til poliklinikken i Kristiansand som tilbyr utredning og behandling av barn og unge fra 6-18 år. Overlegene jobber tilknyttet spesifikke tverrfaglige team. Poliklinikken har 32,3 årsverk og spesialiserte gruppetilbud for angst/OCD, spiseforstyrrelser og mentaliseringsbasert terapi. Enheten har en klar nettverksorientert profil, og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger, for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid og veiledning med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUFetat og andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Delta i veiledning av Lis 3
 • Bidra inn i legemiljøet
 • Spesialistoppgaver inkludert vedtak etter Lov om psykisk helsevern (ved behov)
 • Arbeidsoppgaver i andre enheter i avdelingen kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, eller kort tid igjen til godkjent spesialitet
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du liker både å kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du har engasjement for fagfeltet og pasientgruppen
 • Du trives med både utredning og behandlingsoppgaver
 • Du har evne til å skape trivsel og bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Støtte til kurs og etterutdanning
 • Lønn etter avtale
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet, dersom nødvendig
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Arbeidstidsordningen er på dagtid (ingen vaktordning) med arbeidstid klokken 08:00- 16:00
 • Fleksibelarbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Stillinger: 2
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4723260507

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS