Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand

Ansettelsesform: Vikariat

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege 

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand

­

Søknadsfrist

29.02.24

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering får ledig 1-2 vikarer for overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fra 1. mai 2024. 

Avdelingen har to enheter, enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) og enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF).

 • ESR: ESR, døgnrehabilitering, gir tilbud til pasienter med akutte hjerneskader, slag, amputasjoner, multitraumer og andre tilstander med komplekse rehabiliteringsbehov. Det er ca. 430 innleggelser per år. Det er for tiden 8-delt hjemmevakt knyttet til sengeposten.
 • EFF: har poliklinikk for utredning av muskel-skjelettlidelser, arbeidsrettet rehabilitering og sykelig overvektige voksne, barn og ungdom og tverrfaglig smertepoliklinikk. Vi søker primært etter en spesialist i FMR som ønsker å jobbe i døgnposten med pasienter med ervervede hjeneskader, slag og ortopedisk rehabilitering, men FMR spesialist med kompetanse og interesse for andre fagområder oppfordres også til å søke. LIS-lege i sluttfasen av spesialiseringen vil også bli vurdert.

Stillingen vil i første omgang være innen spesialisert rehabilitering.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og følge opp pasienter innen våre fagområder i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Lede tverrfaglige rehabiliteringsprosesser.
 • Bidra med fag- og kvalitetsutvikling i avdelingen
 • Være veileder for LIS

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Spesialist innen nevrologi og revmatologi er også relevant og kan bli vurdert for vikariat
 • Norsk autorisasjon.
 • Erfaring i å jobbe tverrfaglig og lede tverrfaglige team.
 • Undervisning i grupper.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra andre spesialiteter vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Aktivt tverrfaglig fagmiljø med søkelys på fag og kvalitet og pasientenes beste. 
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige kolleger 
 • Stillinger: 2
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4766129594

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS