Overlege, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Avgiftningsenheten, Arendal

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege 

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Bjorbekk

­

Søknadsfrist

07.01.24

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA er utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin og tilbyr et sømløst utdanningsløp. 

Avgiftningsenheten i Arendal har ledig 100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

Enhet for avgiftning er en døgnenhet med 12 sengeplasser, inkludert ei akutt seng. Vi gir medisinsk forsvarlig avgiftning, motiverer til endring og avklarer videre forløp. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer
 • Veiledning og undervisning
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Eventuelt spesialist i allmennmedisin da avdelingen ofte jobber i skjæringspunkt mellom rus, psykiatri og somatikk 
 • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig. Evt. nordisk språk

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og ansvarsfull overlege som har interesse for rusfaget

Vi tilbyr

 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Legegruppa vår er i utvikling og har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Vi har digitale legemøter en gang i uka og fysiske møter annen hver måned
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Familievennlig arbeidsforhold. Pr. tid dagarbeid og ingen vaktbelastning 
 • Lønn etter avtale
 •  Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4731712472

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS