Overlege Gyn/obst avdeling, Arendal

Ansettelsesform:Vikariat, Fast 

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Arendal

­

Søknadsfrist

20.12.23

Ved Gyn/obst. avdeling i Arendal er det ledig tre 100% stillinger som overlege, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Tiltredelse etter avtale. 

De tre stillingene som utlyses: 

 • Overlege, vikariat 6 måneder (ønskelig med snarlig tiltredelse)
 • Overlege, vikariat 1 år (stillingen er ledig fra 10.02.24)
 • Overlege, fast

Vennligst spesifiser hvilken stilling du søker på - eller om du er interessert i flere av disse. 

Mulighet for forlengelse på vikariatene.

Avdelingen er en fullverdig gyn-/fødeavdeling. I tillegg til gyn- og fødepoliklinikk utfører avdelingen alt innen gynekologiske operasjoner, med unntak av ovarial- og cervixcancer. Avdelingen benytter Da Vinci-robot. Avdelingen har tilgang på trenings- og simuleringsrom for miniinvasiv kirurgi.

Avdelingen yter fødselshjelp til omkring 900 fødsler pr. år. Vi har et selektert fødetilbud og samarbeider med fødeavdelingen i Kristiansand. Vi har en stor svangerskapspoliklinikk med tidlig ultralyd og samarbeider i team med ultralydjordmødre.

Avdelingen har et stimulerende forskningsmiljø: 3 leger med Ph.d. og 2 Ph.d.-kandidater.

Avdelingens ansatte består av 9 overleger, 4 leger i spesialisering, 22 jordmødre og 15 barnepleiere. Administrasjon av avdelingens pasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling. Det er spesialist til stede hele døgnet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Akuttfunksjon gyn/føde
 • Gyn operasjoner
 • Poliklinikk
 • Arbeid på dagtid og i vaktordning ihht den til enhver tid gjeldende arbeidsplan

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning innen kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Erfaring fra DIPS
 • Erfaring fra arbeid i Partus og Metavision er en fordel

Personlige egenskaper

 • Motivert og interessert innen fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Aktivt forskningsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø, der engasjement og konstruktive innspill verdsettes
 • Stillinger: 3
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat, Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4731885452

Ønsker ikke kontakt m/annonseselger

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS