Overlege i generell kirurgi, Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege i generell kirurgi

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Flekkefjord

­

Søknadsfrist

10.12.23

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe, Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord.

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe på kirurgisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling.

Er du interessert i å jobbe på et lokalsykehus, da har vi ledig faste 100% overlege stillinger i generell kirurgi. 

Ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har vi legespesialister i anestesi, kirurgi, ortopedi og gynekologi og fødselshjelp, i 4-dels vakt. Vi har kirurgisk sengepost som er en sengepost som er en kombinert sengepost med generell kirurgi, ortopedi og gynekologisk, med 19 senger i ukedagene/10 i helgene. Vi har i tillegg kirurgisk poliklinikk, intensivavdeling med dagkirurgisk seksjon, operasjonsavdeling med 4 operasjonsstuer, og en fødeavdeling. Flekkefjord sykehus er for tiden et akutt sykehus uten traume og akutt kirurgi funksjon, og det arbeides målrettet med å gjenåpne dette. I dette arbeide blir du en viktig bidragsyter. SSHF arbeider aktivt med å få til et nettverkssamarbeid innen kirurgi med andre sykehus og helseforetak. 

Flekkefjord by er et godt sted å jobbe, bo og leve for mennesker i alle aldre. Korte avstander til jobb, skole, fritidsaktiviteter og sentrum gjør at du får mye ut av hverdagen sammen med venner og familie. Se hva Flekkefjord by har og tilby her og her. Flekkefjord kommune hjelper gjerne til med integrering i lokalsamfunnet dersom det skulle være ønskelig. Kommunen vil også kunne medvirke i flytteprosessen og til å skaffe bolig i en overgangsperiode. Lister næringsforening stiller med jobbgaranti for partner til generell kirurger som blir ansatt.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utføre legearbeid som spesialist i generell kirurgi i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Du deltar i poliklinikk arbeid og operasjon, dagkirurgiske inngrep. 
 • Du fører pasientjournal etter gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt medisinsk koding ihht. regelverket.
 • Du har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand. Bruke seksjonens rutiner for medvirkning.
 • Du har selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert. Du deltar i veiledning og undervisning av LIS1

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Har norsk autorisasjon, og spesialist i generell kirurgi.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige norsk ferdigheter er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset. 
 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og pasienter er viktig med tanke på godt arbeidsmiljø og kvalitet på arbeidet.
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer. 
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert, og med høy arbeidskapasitet.
 • Er stabil og tilstedeværende.
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et lokalsykehus som dekker flere fagområder og pasientgrupper.
 • Spennende utfordring i utvikling og oppbygging av kirurgisk avdeling.
 • Egne kompetanseplaner for nyansatte. 
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse.
 • Faglig nettverk på tvers i foretaket.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Stillinger: 2
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 •  Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4665298228

På denne lenken kan du se hva Flekkefjord by har og tilby med tanke på arrangementer, opplevelser, attraksjoner, overnattinger, turområder, bo muligheter, lag og foreninger etc.

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS