Overlege i psykiatri, Psykiatrisk sykehusavdeling Arendal

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege 

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Arendal

­

Søknadsfrist

01.01.24

 Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester for befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse og består av tre seksjoner.

Psykiatrisk sykehusavdeling seksjon Arendal består av enhet A, enhet B, enhet D og alderspsykiatrisk poliklinikk. Enhet A og B, som totalt har 17 døgnplasser, er lukkede akuttenheter med ansvar for pasienter i behov for ø-hjelpsinnleggelse. Enhet D, som har 10 døgnplasser, er en lukket enhet med ansvar for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Enheten forvalter også ansvar for noen pasienter med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. 

Vi har ledig

 • 1 x 100% st. fast som overlege

Tiltredelse etter avtale. Stillingen har p.t. primær tilknytning til enhet D i cirka 50% stillingsgrad. Arbeid ved øvrige enheter må regnes med i resterende stillingsprosent. I tillegg til omsøkt overlege har enhet D fast ansatt en overlege og en psykologspesialist.

Søkere må legge ved dokumentasjon på utdanning, spesialistgodkjenning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og rehabilitering av alvorlige psykiske lidelser
 • Utredning og behandling av somatisk samsykelighet
 • Ansvar for pasienter med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern
 • Veiledning av medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Deltagelse i fagteam som består av enhetsleder, assisterende enhetsleder, overlege og psykologspesialist
 • Deltagelse i bakvaktsordning som for tiden er 14-delt (forutsetter ledig vaktlinje)
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentral

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i psykiatri eller kort tid igjen av utdanningsløp som LIS3 i psykiatri
 • Kjennskap til relevant lovverk inkludert psykisk helsevernloven
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk
 • Erfaring med veiledning av leger i spesialisering er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med pasienter med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling i en seksjon som har et aktivt forskningsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og individuelt tillegg
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 •  Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4740789107

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS