Overlege, Øre-Nese-Hals avdelingen, Arendal/Kristiansand

Ansettelsesform: Fast, Vikariat

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege 

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Kristiansand, Arendal

­

Søknadsfrist

10.01.24

ØNH-avdelingen, Sørlandet sykehus har virksomhet både i Arendal og Kristiansand, med nærhet til fly, ferje til utland, fjell og skjærgård. Alle leger jobber ved begge lokasjoner.

I Kristiansand finnes avdelingens sengepost og døgnkontinuerlig vaktberedskap, som dekke hele Agder. I Arendal har vi oralkirurgisk seksjon. Begge lokasjoner har poliklinikk, hørselssentral, operasjoner i lokal og narkose. Avdelingen håndterer alle fagets medisinske og kirurgiske disipliner, bortsett fra bløtdelskreft som er sentralisert til OUS. Vi tilbyr allergi- og søvnutredning, samt behandling av disse lidelsene.

Vi har ledig følgende stillinger:

 • 2 x 100 % st. fast som overlege ØNH
 • 1 x 100 % vikariat som overlege ØNH - primært for poliklinisk arbeid for å redusere fristbrudd - varighet 6 mnd. med mulighet for forlengelse

Spesialitet: Øre-, nese-, halssykdommer

Ved interne omrokkeringer kan det bli ledige vikariater.

Ansettelsesdato etter avtale. 

Søker må kunne innfri krav om utrykning i vakt innen 30 minutter fra bostedsadresse. Søker må regne med å delta i den til enhver tid gjeldende vaktordning.

Søker må være godkjent ØNH-spesialist innen alle deler av faget, interesse for og ønske om å drive med traumatologi ønskes særlig i en av de faste stillingene.

Krav om godkjent autorisasjon som lege i Norge.

 I 2019 behandlet vi 34.679 pasienter fordelt på døgn (714), dagbehandling (1451) og poliklinikk (32.514).

Avdelingen er bemannet med 8 overleger, 6 leger i spesialisering, 2 oralkirurger og 1 tannlege. Totalt ca. 74 ansatte fra forskjellige fagområder.

ØNH-avdelingen har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet Sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Sengepostarbeid
 • Operasjoner i lokal og generell anestesi
 • Vaktfunksjon i for tiden 7-delt vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen øre-nese-hals faget
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner 
 • Må trives i et tverrfaglig og aktivt miljø
 • Fleksibel
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Høyt faglig nivå med utfordrende og variert arbeid
 • En arbeidsplass i stadig utvikling med søkelys på et godt arbeidsmiljø, med høy grad av tverrfaglig samarbeid.
 • Sykehuset er en IA-bedrift
 •  Stillinger: 3
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast, Vikariat
 • Stillingsprosent:1 00

Webcruiter-ID: 4732170828

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS